Prof.Dr.

Alparslan YILDIRIM


Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Parazitoloji

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Detection of Cryptosporidium parvum Oocysts via Surface Enhanced Raman Scattering(SERS)

YILMAZ Ü. G. , PEKDEMİR S. , ŞAKİR M. , ÖNSES M. S. , ŞİMŞEK E. , YILDIRIM A. , et al.

15th Nanoscience andNanotechnology Conference of Turkey (NANOTR-15), Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2019, ss.174

2019

2019

In silico evaluation of antiparasitic effects of different organic molecules: A preliminary study

Duzlu Ö. , Ercan N., Yildirim A. , Azarkan S. Y. , Ercan F.

1st International Ahi Evran Medicine & Health Science Congress, Kırşehir, Türkiye, 11 Nisan - 14 Mayıs 2019, ss.1-2

2018

2018

Molecular investigation and characterization of avian haemosporidian parasites from the poultry red mite populations (Dermanyssus gallinae)

Ciloglu A. , Inci A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Yildirim A.

4th International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Beijing, Çin, 1 - 05 Kasım 2018, ss.48

2018

2018

Molecular Identification and Phylogenetic Characterization of Zoonotic Trematodes in Freshwater Fishes caught from the Central Anatolia Region of Turkey

Simsek E. , Yildirim A. , Yilmaz E. , Inci A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , et al.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.50

2018

2018

Phylogenetic characterization of ixodid ticks infesting different hosts from Kayseri region of Turkey

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Onder Z. , Ciloglu A. , İbis O. , Yetismis G. , et al.

XV International Congress of Acarology, Antalya, Türkiye, 2 - 08 Eylül 2018, ss.58

2018

2018

Molecular Characterization and Phylogenetic Analyses of Culicoides pulicaris Complex Species

Yildirim A. , Dik B., Sahin Ö. F. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Ciloglu A. , et al.

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.647

2018

2018

Molecular Characterization of Moth Flies (Diptera: Psychodidae); A Causative Agent ofMyiasis

Onder Z. , Sahin Ö. F. , Duzlu Ö. , Yildirim A. , Ciloglu A. , Inci A.

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.819

2018

2018

Molecular Investigation of Atoxoplasma Spp. in Free-RangeChickens Along with Some Findings on Migrating Avian Speciesfrom Sultan Marshes in Turkey

Okur M., Yildirim A. , Duzlu Ö. , Ciloglu A. , Onder Z. , Gursoy Ergen A., et al.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.57-60

2018

2018

Investigation of Eimeria species in chickens in Samsun region byReal Time PCR

Aslan Ç., Yildirim A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Ciloglu A. , Sahingoz Demirpolat G., et al.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.41-44

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde Simulium türlerinin molekülerkarakterizasyonu

Önder Z., İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A. , Sarı B., Düzlü Ö., et al.

20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 Eylül - 29 Aralık 2017

2017

2017

First report of Enterocytozoon bieneusi and Encephalitozoon intestinalis in domestic cats in Turkey

Pekmezci D., Pekmezci G. Z. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Inci A.

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

2017

2017

Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konak parazit ilişkisi

Çiloğlu A. , Yıldırım A. , Gürsoy Ergen A., Dik B., Düzlü Ö., Önder Z., et al.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

2017

2017

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleküler prevalansı

ŞİMŞEK E. , ÇİLOĞLU A. , GÜLER A. G. , YILDIRIM A. , AYSUL N., İNCİ A.

ULUSLARARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.323-324

2017

2017

Vektör ve vektör kaynaklı hastalıkların kontrolu¨nde koruyucu antijenlerin önemi

YILDIRIM A.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.42-43

2017

2017

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleku¨ler prevalansı

ŞİMŞEK E. , ÇİLOĞLU A. , GÜLER A. G. , YILDIRIM A. , Aysul N., İNCİ A.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.323-324

2017

2017

İç Anadolu Bölgesi’ndeki sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus türlerinin moleküler karakterizasyonu

Düzlü Ö., Yıldırım A. , İnci A. , Önder Z. , Çiloğlu A.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

2016

2016

Microbiological Quality of Pastrami Sampled at the Point of Sale in Kayseri Turkey

YILDIRIM Y. , ERTAŞ ONMAZ N. , GÖNÜLALAN Z. , AL S. , AKÇAY A. , YILDIRIM A.

3rd International Vetistanbul Group Congress SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 17 - 20 Mayıs 2016

2015

2015

Kayseri’de satışa sunulan pastırmaların mikrobiyolojik kalitesi.

YILDIRIM Y. , ERTAŞ ONMAZ N. , AL S. , AKÇAY A. , YILDIRIM A. , Karadal F., et al.

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015., Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.240-241

2015

2015

Pastırmalarda Toxoplasma gondii varlığının Real Time PCR ile belirlenmesi

YILDIRIM Y. , ERTAŞ N., AL S. , AKÇAY A. , YILDIRIM A. , KARADAL F., et al.

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.236-237

2015

2015

Babesia bigemina Kayseri/Türkiye Suşlarının Apical Membrane Antigen-1 (AMA-1) Proteininin Moleküler Karakterizasyonu ve Ekspresyonu

Çiloğlu A. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Önder Z.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.97

2015

2015

Sığırlarda Eimeria Türlerinin 18S rRNA, ITS-1 ve mt-COI Gen Bölgelerine Göre Filogenetik Karakterizasyonu

Yıldırım A. , Düzlü Ö. , İnci A. , Çiloğlu A. , Önder Z. , Arslan M. Ö.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.75-76

2015

2015

Kayseri Yöresinde Koyunlarda Haemonchus contortus'un Moleküler Prevalansı, Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması

Önder Z. , Yıldırım A. , İnci A. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.73

2015

2015

Sultan Sazlığı Ekosisteminde Passerin Kuşlarda Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Prevalansı

İnci A. , Dik B., Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Gürsoy Ergen A., Çiloğlu A. , et al.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.90-91

2015

2015

Pastırmalarda Toxoplasma gondii Varlığının Real Time PCR ile Belirlenmesi

YILDIRIM Y. , ERTAŞ N. , AL S. , AKÇAY A. , YILDIRIM A. , KARADAL F., et al.

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi - Van, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, cilt.236

2015

2015

Findings of conventional and Doppler echocardiographic examination in dogs with heartworm disease

Kibar M. , ASLAN Ö. , YILDIRIM A.

2nd International VetIstanbul Group Congress, St. Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.204-205

2014

2014

Economic Losses Associated With Black Flies in Turkey

Gray E. W. , Adler P. H. , Sariozkan S. , Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö.

North American Black Fly Association, 12th Annual Meeting, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 22 Şubat - 23 Nisan 2014, ss.2

2013

2013

Molecular Characterization of Cryptosporidium Isolates from Calves with Diarrhea in Konya Province

Yildirim A. , Sevinc F., Inci A. , Derinbay Ekici O., Duzlu Ö. , Isik N., et al.

2. International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.75

2013

2013

Molecular detection and characterization of aHaemoproteus lineage in a Tawny Owl (Strix aluco) inTurkey

Yildirim A. , Aysul N., Bayramli G., Inci A. , Eren H., Aypak S., et al.

International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Vilnius, Litvanya, 1 - 04 Ağustos 2013, ss.104

2013

2013

Bloodmeal Identification and Detection of aLeucocytozoon lineage from blackflies (Diptera:Simuliidae) collected from Kizilirmak River in Nevsehirprovince of Turkey

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Adler P. H. , Onder Z. , Ciloglu A. , et al.

International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Vilnius, Litvanya, 1 - 04 Ağustos 2013, ss.129

2013

2013

Kayseri Yöresindeki Bir Koyun Sürüsünde Coenurus cerebralis Enfeksiyonu ve Taenia multiceps Metacestod İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Yıldırım A. , İnci A. , Atasever A. , Onmaz A. C. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A. , et al.

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.85-86

2013

2013

Bir Köpekte Dirofilaria immitis Enfeksiyonu ve Bu Köpekten Elde Edilen D. immitis ve Taenia hydatigena İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Onmaz A. C. , İnci A. , Yıldırım A. , Atasever A. , Düzlü Ö. , Önder Z. , et al.

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.88-89

2012

2012

Chromosomal insights into the pest status of the subgenus Wilhelmia in Turkey.

Adler P. H. , Inci A. , Yildirim A. , Seitz G., Duzlu Ö.

5th International Simuliid Symposium, Bratislava, Slovakya, 1 - 04 Eylül 2012, ss.9

2012

2012

The Investigation of Babesia bovis and Babesia bigemina by Real Time PCR in Cattle in Erzurum Province of Eastern Part of Turkey

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Inci A. , Avcioglu H., Balkaya İ., Onder Z.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.119-121

2012

2012

The investigation of canine blood protozoon infections by Taqman Real time PCR in Kayseri province of central Turkey

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Ciloglu A. , Onder Z.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.102-104

2012

2012

Detection and Molecular Characterization of a Haemoproteus Lineage in an Owl in Turkey

Yildirim A. , Aysul N., Bayramli G., Inci A. , Eren H., Aypak S., et al.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.88-90

2012

2012

Molecular Prevalance of Babesiosis and Theileriosis in Cattle in Turkey

Inci A. , Duzlu Ö. , Yildirim A.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.95-96

2012

2012

A fatal case caused by massive honey bee stings

Akyildiz B. , Ozsoylu S. , Ozturk M. , Inci A. , Duzlu Ö. , Yildirim A.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.108-109

2010

2010

Kayseri/İncesu ekonomisinde hayvancılığın yeri ve önemi

Sarıözkan S. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.5-7

2010

2010

Veteriner Epidemiyolojik Çalışmalar. Bilimsel Çalışmalar Işığında Ülkemizde Ekinokokkozis

Yıldırım A. , Düzlü Ö.

5. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Hatay, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.21

2010

2010

Molecular survey of canine heartworm, Dirofilaria immitis by direct PCR in mosquitoes (Diptera: Culicidae) captured from Kayseri Province of Turkey

Yildirim A. , Inci A. , Ica A. , Duzlu Ö. , Sahin I., Biskin Z.

The Fourth Asean Congress of Tropical Medicine and Parasitology, Singapore, Singapur, 1 - 04 Haziran 2010, ss.13-68

2010

2010

Current knowledge of Turkey louse fauna

Inci A. , Yildirim A. , Dik B., Duzlu Ö.

Fourth International Conference on Phthiraptera, Urgup-Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.54

2010

2010

Investigation of Babesia and Theileria species in goats by reverse line blotting and microscopic examination around Kahramanmaras Province, Turkey.

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Inci A. , Ica A. , Kocabeyoglu E.

The Fourth Asean Congress of Tropical Medicine and Parasitology, Singapore, Singapur, 1 - 04 Haziran 2010, ss.24-73

2010

2010

Chewing Lice (Phthiraptera) Species on Wild Birds in the Cappadocia Region

Inci A. , Dik B., Kibar M. , Yildirim A. , Duzlu Ö.

Fourth International Conference on Phthiraptera, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.43

2009

2009

Kayseri Yöresinde Canine Echinococcosis'in Prevalansı

Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö. , İnci A.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.250

2009

2009

Türkiye'de Sığırlarda Babesia ve Theileria Türlerinin Moleküler Prevalansı

İça A. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Aktaş M., Bişkin Z.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.215

2008

2008

The Effect of Oxfendazole+Oxyclozanid Treatment on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , UYANIK F., YILDIRIM A. , ALTUĞ N., EREN M., et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Macaristan, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.123-124

2007

2007

Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Diptera: Simuliidae) İstilası

Yılmaz A., İnci A. , Tunçbilek A. Ş. , Yeşilöz H., İça A. , Yıldırım A. , et al.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.155-156

2007

2007

Investigation of ovine blood protozoa by Reverse Line Blotting in the Kayseri region

Ica A. , Vatansever Z. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Inci A.

Second Babesia World Summit, Palermo, İtalya, 1 - 04 Mayıs 2007, ss.17-23

2007

2007

Prevalance of canine heartworm disease in the Gemlik area of Bursa Province, Turkey

Civelek T., Yildirim A. , Ica A., Duzlu Ö.

First Europen Dirofilaria Days, Zagreb, Hırvatistan, 1 - 04 Şubat 2007, ss.207

2006

2006

Kayseri Yöresi Köpeklerinde Echinococcosisin Koproantijenden Elisa Tekniği İle Araştırılması

Yıldırım A. , İça A., İnci A. , Düzlü Ö. , Atalay A.

3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.54

2006

2006

İki kedide pleural ve peritoneal tetrahyridiosis olgusu

Yıldırım A. , Aslan Ö. , İça A., Gürbulak K. , Düzlü Ö.

III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2006, ss.1-2

2006

2006

Dirofilaria immitis ile Doğal Enfekte ve İvermektin Verilen Köpeklerde Plazma MDA Düzeyleri

ASLAN Ö. , YILDIRIM A. , KANBUR M. , Altınordulu Ş.

III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2006, ss.227

2005

2005

Kapadokya Yöresinde Tropikal Theileriosis'e Bağlı Ekonomik Kayıplar

İNCİ A. , İÇA A. , YILDIRIM A.

14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2005

2005

2005

Bir Kuzuda Akut Hepatitis cysticercosa Olgusu

YILDIRIM A. , İça A., ÇAKIR L. , ATASEVER A.

XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2005, ss.207-208

2003

2003

Tektırnaklılarda Kan ve Nekropsi Bakılarına Göre Setaria equina Enfeksiyonunun Prevalansı

Öge S., Öge H., YILDIRIM A. , Kırcalı F.

13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003, ss.202

2001

2001

İki Atta Paranoplocephala mamillana Olgusu

Öge S., Kırcalı F., YILDIRIM A.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2001, ss.82