Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İngiltere’de 1832 Parlamento Reformu

Researcher: Social Sciences Studies, vol.8, no.2, pp.17-39, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Hakları ve Şiddet İkileminde Fransız İhtilali Eylül Katliamı Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.69, pp.244-258, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngiltere’de Sanayi Devrimi ve Luddist Başkaldırı (1811-1813)

The Journal of Academic Social Science Studies, no.79, pp.355-373, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toulon Kuşatması, 1793

History Studies, vol.11, no.6, pp.2363-2393, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Horatio Nelson ve Trafalgar Savaşı

The Journal of Academic Social Science Studies, no.76, pp.93-116, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nil Savaşı

History Studies International Journal of History, vol.10, no.8, pp.19-48, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Britanya-Fransa Savaşına Giden Yol (1792-1793)

History Studies International Journal of History, vol.10, no.7, pp.79-102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngiltere Başbakanı Genç William Pitt ve Özi Krizi

Tarihin Peşinde, no.12, pp.359-379, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İsyandan İtaate Kavalalı Mehmet Ali Paşa Babıali İlişkileri (1841-1849)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.7, no.32, pp.219-231, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngiltere Parlamento Tutanaklarında 1876 Bulgar İsyanı

The Journal of Academic Social Science Studies, no.24, pp.211-235, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Belgelerine Göre Napolyon Bonapart’ın İmparator Unvanının Osmanlı Devleti Tarafından Tanınması Meselesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, vol.7, no.29, pp.70-83, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngiltere Başbakanı Lord Salisbury ve Ermeni Meselesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.190-208, 2013 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti’nde Gregoryen Ermenilerle Protestan Ermeniler Arasındaki İlişkiler

TURKISH STUDIES, pp.707-732, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIX. Yüzyılın Sonlarında Anadolu’da Çıkan Ermeni İsyanlarına Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Askeri Tedbirler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.317-331, 2008 (National Refreed University Journal)

Osmanlı Devleti’nde Amerikan Misyonerlerinin Ermenilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri

TURKISH STUDIES, pp.169-192, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

1895 Zeytun Ermeni İsyanı

TURKISH STUDIES, pp.123-149, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

Ermeni Vatanperver Cemiyeti

in: Prof. Dr. Ali Aktan Armağanı, Özen Tok, Muhittin Kapanşahin, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.565-602, 2019

Sultan II. Abdülhamid’e Ermeniler Tarafından Düzenlenen Bombalı Suikast

in: Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid, M. Metin Hülagü, Gülbadi Alan, Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.277-301, 2011