Servis Yönetimi


Ulama Ş., ERBAŞ E. , KARAMUSTAFA K.

Profesyonel Restoran Yönetimi: İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, Sarıışık, M., Çavuş, Ş. ve Kareamustafa, K., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.229-253, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Yayınevi: Detay Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.229-253
  • Editörler: Sarıışık, M., Çavuş, Ş. ve Kareamustafa, K., Editör

Özet

Küresel rekabetin sınırları zorladığı 21. yüzyılda, ayakta kalabilmek ve kâr elde etmeyi sürdürmek birçok işletme için olanaksız hale gelerek açılışlarının ilk yıllarında iflasa kadar uzanan olumsuz sonuçlarla yüz yüze kalabilmektedirler. Restoran işletmeleri, sunulan ürünlerin çeşitliliği, hızla değişen moda ve alışkanlıkların baskısı, zincir işletmelerin yaygınlaşması ve çoğalan işletme türü ve sayısı gibi etkenlerden dolayı rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi durumundadır. Bu çalışma ile modern restoran yönetimi içerisinde önemli bulunan ve üzerinde durulması gereken konular bir rehber niteliğinde hazırlanmış ve sunulmuştur. Sadece akademik literatüre katkı değil, aynı zamanda sektör yöneticilerine de yol gösterici olabilmesi amaçlanan bu eser, toplam 12 ayrı üniversiteden 23 akademisyen ve bir sektör temsilcisinin çabalarıyla 17 bölüm olarak tasarlanmıştır.