Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının organik buğday da kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi


Creative Commons License

Eken C., BULUT S., Genç T., Öztürk A.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.12-19, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.12-19

Abstract

The effects of organic manures and sowing density on root and crown rot disease agents of organic wheat investigated during the 2008-09 seasons; in Erzurum (Turkey) dry agriculture conditions. Experiment was analyzed as factorial with completely randomized block design having 4 replications. Factors were 2 wheat cultivars (Doğu-88 and Kırik), 2 sowing density (475 seeds m-2and 625 seeds m-2) and 7 manure sources (Control, standard inorganic (NP), Bio-Organic, Bio-Organic SR, Leonardit, Organic Manure and cattle manure). Alternaria alternata, Arthrinium urticae, Bipolaris sorokiniana, Chaetomium spp., Chrysosporium spp., Cladosporium spp. Curvularia pallescens, Fusarium spp., Microdochium nivale, Mucor spp., Penicillium spp., Rhizopus stolonifer, Clonostachys spp., Ulocladium atrum and sterile mycelia were isolated from crown of organic wheat. Significant differences were not found in the mycoflora among the sowing density. However, there were differences among manure sources compared to the control on root and crown rot disease agents of organic wheat.
 

Organik gübreler ve ekim sıklığının organik buğdayın kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı etmenlerine etkisi 2008-09 ürün yılında Erzurum sulamasız koşullarında incelenmiştir. Şans blokları deneme planında faktöriyel düzenlemeye göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen araştırmada; 2 buğday çeşidi (Doğu-88 ve Kırik), 2 ekim sıklığı (475 tohum/m2 ve 625 tohum/m2) ve 7 gübre kaynağı (Kontrol, standart inorganik (NP), Biyo- Organik, Biyo- Organik SR, Leonardit, Organik Gübre ve sığır gübresi) yer almıştır. Organik buğdayın kök boğazından yapılan izolasyonlarda Alternaria alternata, Arthrinium urticae, Bipolaris sorokiniana, Chaetomium spp., Chrysosporium spp., Cladosporium spp. Curvularia pallescens, Fusarium spp., Microdochium nivale, Mucor spp., Penicillium spp., Rhizopus stolonifer, Clonostachys spp., Ulocladium atrum ve steril misel tespit edilmiştir. Kullanılan ekim sıklıkları arasında fungus florası bakımından herhangi bir fark tespit edilememiştir. Organik buğdayın kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi bakımından kullanılan gübre kaynakları arasında ise farklılıklar saptanmıştır.