COVID-19 Pandemic and Augmented Tourism Product: A Proposal of Tourism Flower


Creative Commons License

Karamustafa K., Örnek N.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.3, pp.1639-1660, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study, based on the coronavirus (COVID-19) pandemic with its unique conceptual evaluation, deals with the importance of a proactive approach to crises in general and the augmented tourism product with integrations made in this context. In this manner, with the conceptual proposal of Tourism Flower presented in the study, the importance of gaining mutual inter-sectoral competitive advantage between sectors and the integration of tourism with different sectors or fields are emphasized. The tourism sector, which has a fragile feature, can get into a deadlock like many other sectors in the crisis period. For this reason, being proactive or being prepared for crises can provide an advantage in many ways. In this context, it is hoped that the study will be beneficial in terms of the integration of tourism with technology, medicine, history, nature, agriculture, and design, in terms of making tourism stronger and prepared against possible disadvantages and providing strengthening benefits for other relevant sectors and fields. Thus, a model created with the concept of “6T”, which consists of the initials (in Turkish) of these fields or sectors, is put forward in the study. 

Çalışma, kendine özgü kavramsal değerlendirmesi ile koronavirüs (COVID-19) salgınından yola çıkılarak genel anlamda krizlere karşı proaktif yaklaşımın ve bu kapsamda yapılan entegrasyonlarla zenginleştirilmiş turizm ürününün önemini ele almaktadır. Bu doğrultuda çalışmada sunulan Turizm Çiçeği kavramsal önerisi ile sektörler arası karşılıklı rekabet üstünlüğü elde edebilmenin ve turizmin farklı sektör veya alanlarla entegrasyonunun önemi üzerinde durulmaktadır.  Hassas bir özelliğe sahip turizm sektörü kriz dönemlerinde diğer pek çok sektör gibi çıkmaza girebilmektedir. Bu nedenle proaktif davranabilmek veya kriz durumlarına hazırlıklı olmak birçok yönden avantaj sağlayabilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın, turizm ile teknoloji, tıp, tarih, tabiat, tarım ve tasarımla bütünleşmesinin hem turizmin olası dezavantajlara karşı daha güçlü ve hazırlıklı olabilmesi hem de ilgili diğer sektör ve alanlar için güçlendirici faydalar sağlayabilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Böylelikle bu alan veya sektörlerin baş harfinden oluşan “6T” kavramı ile oluşturulan bir model çalışmada sunulmaktadır.