Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2016 Doktora

    Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Evs el-Mukrî’nin el-Vakf ve’l-İbtidâ Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi

    Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --

  • 2013 Yüksek Lisans

    Kur'ân tefsiri açısından Marifetnâme

    Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı