Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hadislerde Kıssa ve Kıssacıların Hadisler Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.25-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz. Peygamber ve Sahabe Döneminde Sünnet Kavramının Anlam Çerçevesi

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.7-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y Ekolleri)

Bilimname : Düşünce Platformu, cilt.2, ss.29-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sünnetin Tarihi Süreci Hakkında Fazlurrahman’ın Görüşleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.237-249, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nebevi Tavsiyeler Işığında Bir İnsanı İnsanların En Hayırlısı Yapan Erdemler

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.1047-1058

Nebevi Merhametin İbadetlerdeki İzdüşümleri

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.12-17

Kütüb-i Sitte’nin Ahlâk İle İlgili Bölümlerinin Muhteva Analizi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.2876-2890

Diğer Yayınlar