Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hadislerde Kıssa ve Kıssacıların Hadisler Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.20, pp.25-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Hz. Peygamber ve Sahabe Döneminde Sünnet Kavramının Anlam Çerçevesi

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.21, pp.7-37, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y Ekolleri)

Bilimname : Düşünce Platformu, vol.2, no.5, pp.29-44, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Sünnetin Tarihi Süreci Hakkında Fazlurrahman’ın Görüşleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.12, pp.237-249, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hz. Peygamber'in Gençlerle İletişim Stratejisi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.56-66

Nebevi Tavsiyeler Işığında Bir İnsanı İnsanların En Hayırlısı Yapan Erdemler

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.1047-1058

Nebevi Merhametin İbadetlerdeki İzdüşümleri

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.12-17

Kütüb-i Sitte’nin Ahlâk İle İlgili Bölümlerinin Muhteva Analizi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.2876-2890

Other Publications