Announcements & Documents

Basınçlı Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Lecture Note
4/9/2021

Yağmurlama Sulama ve Damla Sulama Sistemi Projelendirilme ilkelerini anlatmaktadır.

basınçlı sulama çıktı2.pdf Creative Commons License

Akışkanlar Mekaniği Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı
Exam
1/15/2020

Akışkanlar mekaniği 2019-2020 Eğitim öğretim yılı Bütünleme sınavı cevap anahtarı

Büt 2019-20 Cevap anahtarı.docx Creative Commons License

Moody diyagramı veya A1 diyagramı
Announcement
12/18/2019

Basınçlı sistemlerin projelendirilmesinde kullanılan diyagram

A1 diyagramı.docx Creative Commons License

Akışkanlar Mekaniği Dersi 2019 arasınavı cevap anahtarı
Exam
11/9/2019

Akışkanlar Mekaniği 2019 ara sınav soruları cevap anahtarı

Cevap anahtarı 2019 arasınav.pdf Creative Commons License

Sulama Mühendisliği 1.arasınav 2019 cevap anahtarı
Exam
11/8/2019

Sulama Mühendisliği 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1.arasınavı cevap anahtarı

Sulama Mühenendisliği 19 ara cevap ....pdf Creative Commons License

Akışkanlar Mekaniği 3.8. nolu problemin 2.yoldan çözümü
Other
10/24/2019

Akışkanlar Mekaniği 3.8. nolu problemin 2.yoldan çözümü

Akışkanlar Mekaniği 3.pdf Creative Commons License

Evapotranspirasyon
Lecture Note
10/21/2019

FAO 56 Irrigation and Drainage Paper'ın büyük oranda çevirisinden oluşan bir ders notudur. Lisans üstü düzeyde Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerine yönelik hazırlanmış bir ders notudur. Ders notunda bitki su tüketiminin hesaplanmasında yaygın olarak kullanılan FAO 56 Penman-Monteith yöntemi anlatılmaktadır.

BİTKİ SU TÜKETİMİ.pdf Creative Commons License

Meteoroloji
Lecture Note
10/21/2019

Ziraat Fakülteleri 1.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanmış bir ders notudur. C. Donald Ahrens tarafından hazırlanan Meteorology Today adlı kitaptan yararlanılarak hazırlanmıştır. Meteorolojiye Giriş niteliğindeki derste meteorolojinin tarihi ve kapsamı, yerküre ve atmosferin enerji dengesi, sıcaklık, nem, hava kararlılığı, yağış ve rüzgar konuları işlenmektedir.

meteoroloji18.pdf Creative Commons License

Biyosistem Mühendisliğinin Temal Esasları
Lecture Note
10/21/2019

Biyosistem Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış ders notudur. Atmosfer nemi ve ifade şekilleri, gaz yasasının anlatılmakta olduğu bu notlara kitle transferi ve radyasyon konuları eklenecektir. 

cevre fizigi.pdf Creative Commons License

Sulama Mühendisliği
Lecture Note
10/21/2019

Biyosistem Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanmış ders notudur. Sulamaya giriş, bitki toprak su ilişkileri, sulama programlaması, bitki su tüketimi ve sulama yöntemlerini içine almaktadır. Yaygın olarak yetiştirilen kültür bitkilerin su verim ilişkilerine ait bilgiler vermektedir.

sulama muhendisligi.pdf Creative Commons License

Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
Lecture Note
10/21/2019

Biyosistem Mühendisliği 4.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanmış bir ders notudur. Ders notunun hazırlanmasında büyük oranda FAO 29 Irrigation and Drainage Paper'dan yararlanmıştır. Tarımsal amaçlı kullanılan sulama sularının değerlendirme kriterleri, sulama suyunun toprak tuzlanmasına etkileri, tuzlu suların kültür bitkilerine etkileri ve toksik iyonların etkileri detaylı şekilde anlatılmakta, konu ile ilgili örnek çözümler yapılmaktadır.

FAO29.pdf Creative Commons License

Thesis Documents

Kısıtlı Sulama Koşullarında Kavunda Anaç Kullanımının Bitkisel Gelişime ve Verime Etkisi
Kabak Bitkisi (Cucurbita pepo L.) Ekiminde Uygulanan Farklı Oranlarda Azotun Bitki Gelişimine, Su Tüketimine ve Su Kullanımına Etkisi
Birinci ve İkinci Ürün Çerezlik Kabağın (Cucurbita pepo L.) Su Kullanımı, Verim Ve Kalitesinin Belirlenmesi
Çerezlik Kabak Bitkisinde (Cucurbita pepo L.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Su Stresinin Verime ve Ürün Kalitesine Etkisi
Develi Ovası Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Haritalanması
Sırt-Karık Mikrohavza Yağmur Suyu Hasadı Tekniği Altında Nohut Gelişimi ve Verimi
Kuru Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Farklı Ekim Sıklığı ve Su Stresi Koşullarında Verim ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
Karadeniz bölgesi referans evapotranspirasyon hesaplamalarında güneş radyasyon verileri ve referans evapotranspirasyon frekans analizi
İç Anadolu bölgesi referans evapotranspirasyon frekans analizi ve evapotranspirasyon hesaplamalarında solar radyasyon parametreleri

Lesson Materiels

Basınçlı Sulama Sistemleri
Biyosistem Mühendisliğinin Temel Esasları
Basınçlı Sulama Sistemlerinin Tasarımı