Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 Endovasküler Girişimler - Yöntem bilgisi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 İmmunoterapi ve Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri: Hedefe Yönelik Tedavi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Cranial ve Spinal A-V fistül, Cerebral AVM Endovasküler Tedavisi, Karotis Sitenozu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Glial Tümörlerde Moleküler Biyolojik Gelişmeler

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 226

h-indeksi (WOS): 6