Education Information

Education Information

  • 1981 - 1985 Expertise In Medicine

    Erciyes University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

  • 1995 Expertise In Medicine

    Tavşanlarda İntratekal Uygulanan Lidokain, Droperidol ve Ketaminin Nörotoksisitesi

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anest. Ve Reanimasyon Ad