Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamu Harcamalarının Optimal Boyutu: Türkiye Örneği

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.23-50, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İktisat Biliminin Sınırları Üzerine: Aykırı İktisat Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, sa.36, ss.239-259, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAMU MALİ DENETİMİNDE İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM: BENFORD YASASI

29. MALİYE SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2014, ss.133-144

Kayseri'de Vergileme Kapasitesi ve Vergi Gayreti

Kayseri Sempozyumu I, Kayseri, Türkiye, 11 - 12 Mart 2003, ss.69-83

Uluslararası ve Ulusal Çalışmalarda Kayseri'de Yaşam Kalitesi

Kayseri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 11 - 12 Mart 2003, ss.354-366

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası İstatistikler ve Endekslerde Türkiye

Türkiye'nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde, Doğan N., Kula F. ve Öcal M. , Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.17-38, 2007

Gaziantep İli Uygun Yatırım Alanları

Gaziantep İçin Uygun Yatırım Alanları, GTO, Editör, Form Matbacılık, Gaziantep, ss.3-28, 2001

Diğer Yayınlar