Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kamu Harcamalarının Optimal Boyutu: Türkiye Örneği

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.23-50, 2016 (National Refreed University Journal)

İktisat Biliminin Sınırları Üzerine: Aykırı İktisat Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.36, pp.239-259, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAMU MALİ DENETİMİNDE İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM: BENFORD YASASI

29. MALİYE SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2014, pp.133-144

Kayseri'de Vergileme Kapasitesi ve Vergi Gayreti

Kayseri Sempozyumu I, Kayseri, Turkey, 11 - 12 March 2003, pp.69-83

Uluslararası ve Ulusal Çalışmalarda Kayseri'de Yaşam Kalitesi

Kayseri Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 11 - 12 March 2003, pp.354-366

Books & Book Chapters

Uluslararası İstatistikler ve Endekslerde Türkiye

in: Türkiye'nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde, Doğan N., Kula F. ve Öcal M. , Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.17-38, 2007

Gaziantep İli Uygun Yatırım Alanları

in: Gaziantep İçin Uygun Yatırım Alanları, GTO, Editor, Form Matbacılık, Gaziantep, pp.3-28, 2001

Other Publications