Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017
  8TH NATİONAL AND 1ST INTERNATİONAL CONGRESS OF HYDATİDOLOGY

  Katılımcı

  Çorum, Türkiye

 • 2017
  INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017

  Katılımcı

  Kırşehir, Türkiye

 • 2017
  Introduction to Molecular Phylogenetics

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015
  İnternational Conference on Impact Environmental Changes on Population Dynamics of Insect Pets and Vector-Borne Diseases

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014
  VII. Ulusal Hidatidoloji Kongresi

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2013
  International Conferans on New Strategies in Vector Control

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013
  XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2013
  New Strategies in Vector Control

  Katılımcı

  kayseri, Türkiye

 • 2011
  XVII. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2010
  V. Ulusal Hidatidoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antakya, Türkiye

 • 2010
  Fourth International Conference On Phthiraptera

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2009
  XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2009
  Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008
  Tıbbi ve Veteriner Önem Taşıyan Bitler, Uyuz Etkenleri ve Keneler

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2008
  IV. Ulusal Hidatidoloji Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2007
  XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri/Ürgüp, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 54

h-indeksi (WOS): 5