Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tip 1 Diyabette Protein ve Yağ Sayımı

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.63-68, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar