Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Retrospective Evaluation Of Patients Treated With Dasatinib Turkish Experience

International Conference CHRONIC MYELOID LEUKEMIA Biological Basis of Therapy, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Eylül 2008, ss.543