Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

 • Mayıs 2018 I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Semppozyumu

  Scientific Congress

 • Mayıs 2014 IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına)

  Scientific Congress

  Koçoğlu T.

  Kayseri, Turkey

 • Kasım 2010 VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Scientific Congress

  Koçoğlu T.

  Kayseri, Turkey

 • Haziran 2010 I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne: Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu

  Scientific Congress

  Koçoğlu T.

  Yozgat, Turkey

 • Ekim 2009 V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)

  Scientific Congress

  Koçoğlu T.

  Mardin, Turkey

 • Mayıs 2009 IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına)

  Scientific Congress

  Koçoğlu T.

  Kayseri, Turkey