Araştırma Alanları

  • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

  • Haberleşme Mühendisliği

  • Bilgi Kuramı

  • Haberleşme Sistem Kuramı

  • Modülasyon (Kipleme) Yöntemleri

  • Radyo, Televizyon Yayını

  • Sinyal İşleme

  • Haberleşme için Sinyal İşleme

  • Sinyal İşleme Kuramı ve Metotları

  • Biyomedikal Mühendislik