Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kültürel Diplomasi Aracılığıyla Ülke İmajı: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Perspektifinden Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Search, cilt.8, sa.39, ss.965-974, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

III. Ines International Education and Social Science Congress, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.202-209