Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kayseri’deki Suriyelilerde Vatan Algısı, Savaş Öncesi ve Sonrası Yaşantılarına Dair Görüş ve Düşünceleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.50, pp.262-289, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Meaning and Purpose of Life and Value Orientations in High School Students

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.1198-1234, 2018 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Freud ve Jung Bağlamında İslamiyetteki Rüya Anlayışı

II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 October 2017

Books & Book Chapters

Değer Yönelimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

in: Din, Birey ve Toplum, Gencer Nevzat,Cengil Muammer, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.274-315, 2021

Erich Fromm: Din ve Hümanizm

in: Psikolojik Din Kuramları, ULU Mustafa, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.196-237, 2017