Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2016 29. European College of Neuropsychopharmacology

  Katılımcı

  Wien, Avusturya

 • 2016 42. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Düzce, Türkiye

 • 2016 Federation of European Physiological Societies

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 2016 14. ULUSAL SİNİR BİLİM KONGRESİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 28. European College of Neuropsychopharmacology

  Katılımcı

  Amsterdam, Hollanda

 • 2015 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2014 27th ECNP Congress

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 2014 1st International Advisory Board Meeting

  Katılımcı

  KAYSERİ, Türkiye

 • 2014 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 European College of Neuropsychopharmacology

  Katılımcı

  BARCELONA, İspanya

 • 2013 Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  KAYSERİ, Türkiye

 • 2013 39. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  ANKARA, Türkiye

 • 2013 11. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2016 Travel Grand

  European College of Neuropsychopharmacology

 • Nisan 2014 HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULAN YENİDOĞAN SIÇANLARDA PENTOKSİFİLİN UYGULAMASININ NÖRONAL APOPTOZİS VE BİLİŞSEL-MOTOR YETİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  22. UNEKO Kongresi

Burslar

 • 2014 - Devam Ediyor HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARIN YAVRULARINDA UZAMSAL ÖĞRENME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Yüksek Lisans Tezi)

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 53

h-indeksi (WOS): 4