Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2014Tıpta Yandal Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 2003 - 2009Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014Tıpta Uzmanlık

  ÜROLİTYAZİS TESPİT EDİLEN İNFANTLARDA METABOLİK RİSK FAKTÖRLERİ VE BESLENME İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

 • 2009Tıpta Uzmanlık

  DOĞUM ÖNCESİ HİDRONEFROZ TANISI KONULAN ÇOCUKLARDA BİR YILLIK İZLEM SONUÇLARI VE RENAL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları