Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Halkevi Dergileri Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları II

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015, ss.1-3

Halkevi Dergileri Ekseninde Musiki İnkılabı Tartışmaları II

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015, ss.87