Education Information

Education Information

 • 2016 - 2016 Post Doctorate

  The School Of Humanities And Languages, Philosophy, Australia

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Akdeniz University, -, Felsefe Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Felsefe , Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Deleuze-Guattari: Yersizyurtsuzlaştırma Makinesi Olarak Şizoanalitik Fark ve Arzu Ontolojisi

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı

 • 2006 Postgraduate

  Jean Paul Sartre'ın Varoluş Felsefesinde Öteki Kavramı

  Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English