Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2012 AASLD

  Katılımcı

  boston, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2012 Ulusal Gastroenteroloji Haftası

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 güncel hepatoloji toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Akademik ggastroenteroloji toplantıları

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 nöroendokrin tümörler bölgesel toplantısı1

  Katılımcı

  nevşehir, Türkiye

 • 2009 Aile hekimliğiakademik gastroenteroloji toplantısı

  Oturum Başkanı

  Kırşehir, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2007 ERCP sedasyonunda anestezist dışı propofol kullanımı :ddeneyim koplikasyonları azaltıyor mu?

  24. ulusal gastroenteroloji haftası

 • Haziran 2007 karaciğer sirozlu hipogonad erkek hastalarda topiklal testesteron jel tedavisinin seksüel disfonksiyona etkisi

  24.ulusal gastroenteroloji haftası

 • Mart 2005 KAYSERİ MERKEZİNDE DİSPEPSİ PREVALANSI VE ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

  21.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 389

h-indeksi (WOS): 11