Announcements & Documents

Sulama İşletme ve Yönetimi
Lecture Note
10/21/2019

Sulama şebekelerinin tanımı, muhtevası, çiftçi-sulama yönetimi ilişkileri, su dağıtım yapıları, su dağıtım şekilleri, DSİ, sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinin kanuni altyapılarını öğretmektir.  

Sulama Şebekelerinde Sanat Yapıları....pdf Creative Commons License

Lesson Materiels

DRENAJ SİSTEMLERİ TASARIMI