Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Talas Amerikan Koleji “Kız Okulu Binası” Koruma Çalışmaları

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.41-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çepni Surp Sarkis Ermeni Kilisesi Restorasyon Çalışmaları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, ss.42-66, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Conservation Education Techniques: The Role and Importance of Modern Technology

Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, ss.1063-1070, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Fikir Sokak 29 Numara

DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020

Zafer Apartmanı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2019

Subaşı (Moda) Apartmanı

TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XV, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2019

ACCREDITATION OF ARCHITECTURAL EDUCATION IN TURKEY

ICQH 2016 International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Kentsel Yenilemeye Farklı Bir Yaklaşım Önerisi, Sahabiye ve Fatih Mahalleleri

Uluslararası Kent Araştırmaları kongresi, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2015, ss.390-416

Conservation Education Techniques The Role and Importance of Modern Technology

International Educational Technology Conference- IETC 2014, 3 - 05 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Koruma-Yenileme Çalışmalarında Yapı Ölçeğinde Projelendirme Süreci

Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Kozlu, H. Hale, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.123-152, 2020