Arş.Gör.

SETENAY SİPAHİ


Güzel Sanatlar Fak.

Seramik

Seramik Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans Çift Anadal

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü, Türkiye

2008 - 2013

2008 - 2013

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Türkiye

2006 - 2008

2006 - 2008

Lisans

Türkiye

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Gastronominin Sanatsal Kimliğinin Estetik Üzerinden İncelenmesi (Research on the Artistic Identity of Gastronomy Through Aesthetic)

SİPAHİ S. , EKİNCEK S., YILMAZ H.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.5, sa.3, ss.381-396, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

An Evaluation on the Relation between Gastronomy and Art: TheCase of Ferran Adria

SİPAHİ S. , YILMAZ H.

6th World Conference on Design and Arts (WCDA-2017), 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.329-334