Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1997 Undergraduate

  Ankara University, Ankara Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Tavşan oviduktal oositlerinin in vitro fertilizasyonunda fötal buzağı serumu ve kumulus hücrelerinin etkileri

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme Ve Suni Tohumlama Abd.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2010Embryonic Stem Cells Seminar

  Health&Medicine , Erciyes Üniversitesi Biyoteknoloji ve Araştırma Merkezi

 • 2007Deney hayvanları kullanım kursu

  Health&Medicine , Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 • 2006Sığırlarda embriyo transferi eğitim semineri

  Health&Medicine , Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

 • 2003Yardımcı üreme teknikleri ve transgenik hayvan üretimi eğitim kursu

  Health&Medicine , TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü

 • 2002Sığırlarda rekto-vaginal metod ile suni tohumlama kursu

  Health&Medicine , Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü