Öğr.Gör.Dr.

SERKAN DAYAN


Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

BOYA DUYARLI GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİ İÇİN YENİ MATERYALLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -

2013

2013

Yüksek Lisans

PİRİDİNİL LİGANTLARI İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE KATALİTİK UYGULAMALARI

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Kimya, Biyokimya, Biyoinorganik Kimya, Fizikokimya, Nanokompozitler, Spektroskopi, Yapıştırıcılar, İnorganik Kimya, Kataliz, Koordinasyon Kimyası, Yeni Ligandlar, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

2010 - 2019

2010 - 2019

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Danışman

ChemicaMed A.Ş.

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Danışman

BioKimya Ltd.Şti.

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Danışman

Nitto Bento A.Ş.

2017 - 2018

2017 - 2018

Danışman

Vsy Biyoteknoloji A.Ş.

2015 - 2018

2015 - 2018

Müdür

Liva Arge Ltd. Şti.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Immobilized palladium complex into carbon -based nanomaterials: As catalyst for counter -electrode in the photovoltaics

DAYAN S.

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1217, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Nanoformulations of Coumarins and the Hybrid Molecules of Coumarins with Potential Anticancer Effects

Yerer M. B. , Dayan S. , Han M., Sharma A., Tuli H., Sak K.

ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.20, sa.15, ss.1797-1816, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Performance improvement of Ru-II complexes pyridinyl backbone on dye-sensitized solar cells (DSSC)

DAYAN S. , Ozpozan N.

INORGANICA CHIMICA ACTA, cilt.474, ss.81-88, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Synthesis and pro-apoptotic effects of new sulfonamide derivatives via activating p38/ERK phosphorylation in cancer cells

CUMAOĞLU A. , DAYAN S. , Agkaya A. O. , Özkul Z., Ozpozan N.

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.30, sa.3, ss.413-419, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2014

2014

Novel red-emitting phosphors, (Mg(1-x-y)MnxDyy)Al2Si2O8 and (Mg(1-x-y)MnxTmy)Al2Si2O8

Ozturk E., Ozpozan N. , DAYAN S.

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.117, sa.2, ss.573-578, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

Oxide ionic conductivity properties of binary ?-(Bi2O3)1 - x (Yb2O3) x system

ÖZPOZAN N. , Öztürk E., DAYAN S.

Journal of Chinese Advanced Materials Society, cilt.1, ss.74-80, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Copper Nanoparticles Supported on a Schiff base-Fullerene as Catalyst for Reduction of Nitrophenols and Organic Dyes

DAYAN S.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Synthesis and characterization of new phosphor based MTiO3

Kayacı N., DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Küçük K., ÖZTÜRK E., KARACAOĞLU E.

Journal of Nuclear Sciences, cilt.2, sa.2, ss.31-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Inhibition of Peroxidase Activity by N-(3-Aminophenyl)-Arylsulfonamides Hydrochloride

DAYAN S. , SOMTÜRK B., Kayaci N., ÖZDEMİR N. , ÖZPOZAN N. , Özdemir H.

Chemistry Journal, cilt.1, ss.51-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

New generation super catalysts

DAYAN S. , Kayacı N., ÖZPOZAN N.

BoyaTURK, sa.54, ss.58-66, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Microwave-Assisted Rapidly Hydroxyapatite Fabrication in Natural Media and Investigation of Drug-Carrying Capacity

Dayan S.

8. International Drug Chemistry Conference, Antalya, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020, ss.224

2019

2019

NANOFLOWERS FABRICATION FROM IRON SPINEL NANOMATERIAL, COPPER(II) AND CATALASE ENZYME

Özpozan N. , Alhayalı N. I. , Dayan S. , Somtürk B., Özdemir N.

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

2019

2019

Microwave-Assisted and Green Fabrication of Carbon Quantum Dots from Viburnum opulus for Potential Bioimaging Applications

Dayan S.

3rd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 18-20 December 2019, Kayseri, Turkey., Kayseri, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2019, ss.1

2019

2019

Bio-inorganic hybrid nanoflowers for solar cell

ÖZDEMİR N. , Türk M., ALTINKAYNAK C., DAYAN S. , Çekirdek S., ÖZPOZAN N.

9th International Conference on Nanotechnology and Materials Science (Nanotek-2019), Osaka, Japonya, 14 - 16 Ekim 2019

2019

2019

DOUBLE-LAYER DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS WITH BIO-INORGANIC HYBRID NANOFLOWERS

Özpozan N. , Dayan S. , Altınkaynak C., Özdemir N.

9th International Conference on Nanotechnology and Materials Science(Nanotek-2019), Osaka, Japonya, 14 - 16 Ekim 2019, ss.22-23

2019

2019

N-Donör Ligant Destekli Kobalt(II) İçeren Nano-flowers Sentezi ve Katalitik Uygulamaları

Çekirdek Özsözlü S., DAYAN S. , Türk M., ÖZDEMİR N. , ÖZPOZAN N.

7. Uluslararası katılımlı Anorganik Kimya Kongresi, Çorum, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

2019

2019

PREPARATION AND INVESTIGATION OFCATALYTICAL ACTIVITIES OF THIOPHENYLTHIOUREA-MODIFIED MCM-41

Özpozan N. , Emen F. M. , Demirdöğen R. E. , Dayan S. , Çekirdek Özsözlü S., Kılıç E., et al.

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Bayrut, Lübnan, 9 - 12 Mayıs 2019, ss.1-4

2019

2019

PREPARATION AND INVESTIGATION OF CATALYTICAL ACTIVITIES OF THIOPHENYL-THIOUREA-MODIFIED MCM-41

Özpozan N. , Emen F. M. , Dayan S. , Demır F., Çekırdek Ozsozlu S., Demirdöğen R. E. , et al.

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Bayrut, Lübnan, 9 - 12 Mayıs 2019, ss.548-555

2018

2018

Photovoltaic Properties of N-Coordinate Pr3+ Sensitizers in DSSC

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.1099

2018

2018

Novel Pr3+ Complexes; Synthesis, Characterization and Catalytic Efficiently For Reduction of Nitroarenes

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , Sarıoğlan E.

International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, Gürcistan, 10 - 13 Nisan 2018, ss.132-133

2018

2018

LUMINESCENCE PROPERTIES OF Sm3+ DOPED Ba2Ca(BO3)2 POWDER PHOSPHOR

ÖZPOZAN N. , Sarıoğlan E., DAYAN S.

International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, Gürcistan, 10 - 13 Nisan 2018, ss.1-2

2017

2017

RuIIcomplexes containing 8-aminoquinoline backbone bearing imine bond and p-cymene ligands as effective photoactive dye in DSSC

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

2017

2017

Fabrication of Pd(II) coated on GO as Counter Electrode for DSSC

ÖZPOZAN N. , DAYAN S.

The International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies, Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017

2017

2017

Preparation of MgAl2Si2O8:Pd0.01 as Cathode Active Layer for DSSCs

ÖZPOZAN N. , DAYAN S.

4th Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Kişinev, Moldova, 28 - 31 Ağustos 2017

2017

2017

Fabrication of PdII complex-Carbon Nanotube based Materials as Effective Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

4rd Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Kişinev, Moldova, 28 - 31 Ağustos 2017

2017

2017

Fabrication of MgAl2Si2O8:Ru0.01 as Counter Electrode Catalyst for Dye-Sensitized Solar Cells

ÖZPOZAN N. , DAYAN S.

4th Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Kişinev, Moldova, 28 - 31 Ağustos 2017

2017

2017

Boya duyarlı güneş pilleri için yüksek katalitikaktiviteli karşıt elektrotların geliştirilmesi

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

uluslararası katılımlı 5. anorganik kimya kongresi, 18 - 21 Mayıs 2017

2017

2017

Sülfonamit Temelli Ruıı Kompleksleri Ve Katı Destek Materyallerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Katalitik Uygulamaları

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , KAYACI N.

VI. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

2016

2016

Novel N-coordinate RuII complexes bearing 4,5-dichlorophenylenediamine backbone and sulfonamide group for Dye-Sensitized Solar Cells

Kayacı N., DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016

2016

2016

Performance of New [RuL(SCN)2Lı] Type Complexes in Dye-Sensitized Solar Cells

DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Kayacı N.

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016

2016

2016

Synthesis of perovskite BaTiO3:Eu3+ for Dye-Sensitized Solar Cells

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016

2016

2016

CaTiO3:Y3+ Perovskite: as Counter Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016

2016

2016

RuII complexes bearing sulfonamide moiety: as effective catalyst for reduction of nitroarenes

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , Kayacı N.

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016

2016

2016

Novel N-coordinate RuII complexes from 2-amino-4-methyl-thiazole for DSSCs

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , Yıldız Y.

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016

2016

2016

PdIIcoated on Graphene Oxide Counter Electrodes for DSSCs

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

NanoNG-2016, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016

2016

2016

A NOVEL ORANGE EMITTING PHOSPHOR: Ba3B2O6:Sm3+

ÖZPOZAN N. , Sarıoğlan E., Öztürk E., DAYAN S.

28. Ulusal Kimya Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 20 Ağustos 2016

2016

2016

Fabrication of Ruthenium Dye and Ionic Conductor for Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells (ssDSSCs)

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

2016

2016

Synthesis of New N-coordinate Ruthenium Dye For Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs)

DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Yıldız Y.

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

2016

2016

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016)

ÖZDEMİR N. , DAYAN S. , SOMTÜRK YILMAZ B. , ÖZPOZAN N. , Yıldız Y.

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

2016

2016

High PerformanceBenzimidazoliumIodides Bearing Triazole Group; As Solid Electrolyte InDye-Sensitized Solar Cells

DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Karataş M. O. , Alıcı B.

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

2016

2016

PdII Impregnated MWCNT, Al2O3, SiO2, Fe3O4 Materials and Its Application in the Hydrogenation of Nitroarene

DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Kayacı N., Dayan O., Özdemir N.

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

2016

2016

Double-Layer Dye-Sensitized Solar Cells using as BaTiO3: Y3+ Second Layer

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

2016

2016

Synthesis of N-(2-Aminophenyl)-Aromaticsulfonamides Hydrochloride: As Inhibitory of Peroxidase Enzyme Activity

ÖZDEMİR N. , DAYAN S. , SOMTÜRK YILMAZ B. , ÖZPOZAN N.

2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

2016

2016

Sulfonamide Functionalized RuII N-Coordinate Complexes for Reductive Amination Reaction

DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Kayacı N.

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

2015

2015

Biaril Türevli İlaçların Üretimi İçin Güncel Metodolojik Bir Yaklaşım

Yıldız Y., DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

5. Kimya AR-GE Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 14 Kasım 2015

2015

2015

Rutenyum Tabanlı Yeni Nesil Güneş Pillerinin Üretimi

Kayacı N., DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

5. AR-GE Kimya Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 14 Kasım 2015

2015

2015

M/SiO2 (M=Co,Fe,Ru)type materials:Synthesis and Catalytic activities for hydrogenation of ketones

Özpozan N. , Dayan S. , Öztürk S.

1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

2015

2015

Synnhesis of Ruthenium(0) Stabilized by N-Donor Ligand Using As Dye In The Dye Sensitized Solar Cell(DSSC)

ÖZPOZAN N. , DAYAN S.

1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technology, Saraybosna, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

2015

2015

Ruthenium(II) complexes bearing imine bond and N-Donor ligand as sensitizers for dye-sensitized solar cell (DSSC)

DAYAN S. , Yıldız Y., ÖZPOZAN N. , Dayan O.

2nd International Conference Nanoscience & Nanotechnology for next generation, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015

2015

2015

Diaminobenzene based ruthenium sensitizers for dye-sensitized solar cells (DSSC)

DAYAN S. , Yerkaya G., Mulyono M. E. , KAYACI N., ÖZPOZAN N.

2nd International Conference on Nanoscience & Nanotechnology for Next Genereration, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015

2015

2015

Synthesis of ruthenium O stabilized by N donor ligand using as dye in the Dye Sensitized Solar Cell DSSC

DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

2015

2015

N COORDİNATE RUTHENİUM II COMPLEXES BEARİNG 1 3 PHENYLENEDİAMİNE AND İMİNE BOND PROMİSİNG AS ANTİ CANCER AGENTS

CUMAOĞLU A. , Ağkaya A. Ö. , Kayacı N., DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2015

2015

2015

Bis[N-quinoline-8-yl-aryl)benzenesulfonamide]-palladium(II)chloride: as catalysts for the oxidation of benzyl alcohol

ÖZPOZAN N. , DAYAN S.

3rd Central and Eastern Eurepean Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Lijublijana, Slovenya, 25 - 28 Ağustos 2015

2015

2015

Ru(II)-Fe(II) Bimetalik Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Güneş Pili Özellikleri

Kayacı N., DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Dayan O.

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015

2015

2015

Türevlendirilmiş silika katı destekli kompleks materyallerin sentezi ve katalitik etkinliklerinin incelenmesi

Dayan S. , Özpozan N. , Sarıoğlu H. M. , Kayacı N.

V. Ulusal/Uluslararsı Katılımlı Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

2014

2014

Sıcak Dolum Için Borpet

DAYAN S. , ÖZPOZAN N., DEMİREL B.

Türkiye İnovasyon Haftası, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2014

2014

2014

Sıcak Dolum için "BORPET"

DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , DEMİREL B.

Türkiye İnovasyon Haftası, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2014

2014

2014

THE PRODUCTION OF WATER BASED ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AIRCRAFT DYE

ÖZPOZAN N. , DAYAN S.

12. SESAME, Amman, Ürdün, 26 - 27 Kasım 2014, ss.65

2014

2014

Sıcak Dolum Ve Şişeleme İçin Borpet

DAYAN S. , DEMİREL B., ÖZPOZAN N.

4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI, Türkiye, 01 Kasım 2014

2014

2014

SICAK DOLUM ve ŞİŞELEME İÇİN “BORPET”

DAYAN S. , DEMİREL B. , ÖZPOZAN N.

4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

2014

2014

SU BAZLI, DÜŞÜK MALİYETLİ, YENİ FORMÜLASYONLU YAPIŞTIRICI ÜRETİMİ

KAYACI N., DAYAN S. , ÖZPOZAN N.

4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

2014

2014

SU BAZLI ÇEVRE DOSTU UÇAK BOYASI ÜRETİMİ

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , KAYACI N., KAVAK M.

4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

2014

2014

Mg4Al2O7: Eu+3, Dy+3 Sisteminde Işıldar Madde Üretimi ve Karakterizasyonu

Öztürk E., ÖZPOZAN N. , Karacaoğlu E., DAYAN S. , KAYACI N.

International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014

2014

2014

Mg4AL2O7:EU3+, DY3+ sisteminde ışıldar malzeme üretimi ve karakterizasyonu

Öztürk E., ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , Kayacı N.

International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014

2013

2013

Yağ Endüstrisinde Hidrojenasyon-Interesterifikasyon Prosesleri İçin Geri Dönüşümlü Süper Manyetik Nano Katalizör Üretimi

DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Arslan F.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. ARGE PROJE PAZARI, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013

2013

2013

Yeni Nesil Süper Katalizörler

DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Kayacı N.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. ARGE PROJE PAZARI, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013

2013

2013

"Kumsaldan Mutfaklara Uzanan Ekolojik Yol: İstridye Kabuğunun Sebze Ve Meyvelerin Raf Ömrüne Etkisi "

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , Arslan F.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. ARGE PROJE PAZARI, İSTANBUL,, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2013

2012

2012

Mn4+ activated Red Phosphors in MgAl2Si2O8 System

Çırçır E., DAYAN S. , ÖZPOZAN N. , Mergen C.

III. Fiziksel Kimya Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.217

2012

2012

Synthesis and Characterization of New SrTiO3 Phosphor

DAYAN S. , Çırçır E., ÖZPOZAN N. , Çelen D.

III. Fiziksel Kimya Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012

2012

2012

Synthesis and Characterization of New CaTiO3:Eu3+,Dy3+ Phospor

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , Çelen D., Mergen C., Fakıoğlu A.

2nd International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2012, sa.311

2011

2011

Investigation of removing bacteria and the effect of pesticide reduction of sea shells and oyster shells of turkey beaches

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , ÇIRÇIR E.

ınternational symposium on secondary metabolities: chemical, biological and biotechnological properties, Denizli, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2011

2011

2011

The effect of pesticide reduction all sea shell and oyster shells of Turkey beachs

ÖZPOZAN N. , DAYAN S. , ÇIRÇIR E.

” International Symposium on Secondary Metabolities: Chemical, Biological and Biotechnological Properties, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011

2011

2011

MgAl2Si2O8, MgAl2Si2O8:Mn4+, MgAl2Si2O8:Mn4+,Ce4+ ve MgAl2Si2O8:Mn4+,Sm3+ Işıldarlarının Sentezi ve Karakterizasyonu

ÇIRÇIR E., ÖZPOZAN N. , DAYAN S.

25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011

2011

2011

Benzimidazolyum-Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Özellikleri

DAYAN S. , Özdemir İ., Günal S., Gürbüz N., Özdemir İ.

25.Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011

2011

2011

Benzimidazolyum-Palladyum Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

DAYAN S. , Gürbüz N., Özdemir İ., Çetinkaya B.

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011

2010

2010

BENZİMİDAZOLYUM HALOJENÜR/PD(OAc)2 KATALİZÖRLÜĞÜNDE HECK EŞLEŞMESİ

DAYAN S. , Gürbüz N., Özdemir İ., Çetinkaya B.

Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2017

Nisan 2017

Journal of Molecular Structure

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Journal of Molecular Structure

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Turkish Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Mayıs 2019

Mayıs 2019

GİV girişimcilik 1. lik ödülü

Girişimci İşadamları Vakfı (Giv) Kosgeb İşbirliği

Nisan 2018

Nisan 2018

AR-GE proje 3. lük ödülü

Çanakkale Valiliği Ve 18 Mart Üniversitesi

Mart 2017

Mart 2017

Kimyagerler Derneği Araştırma Teşvik Ödülü 2017

Kimyagerler Derneği

Ekim 2016

Ekim 2016

Fabrication of [PdCl2L]-MWCNT as Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells

NanoNG-2016

Kasım 2015

Kasım 2015

Yayın Teşvik

Erciyes Üniversitesi

Kasım 2015

Kasım 2015

Rutenyum Tabanlı Yeni Nesil Güneş Pillerin Üretimi

5. KİMYA ARGE PROJE PAZARI

Kasım 2015

Kasım 2015

Boyalar ve yapıştırıcılar dalında 2. lik ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi’Nin (Tim) Koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İkmib) Ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (Akib) Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri Sektöründe 5. Ar-Ge Proje Pazarı

Kasım 2015

Kasım 2015

Beton Güçlendirici Donatı Telleri için Yerli, Uygun Fiyatlı, Doğada Çözünebilen Su Bazlı Yapıştırıcı Üretimi

5. KİMYA ARGE PROJE PAZARI

Mart 2015

Mart 2015

Yayın Teşvik

TÜBİTAK

Eylül 2014

Eylül 2014

Yayın Teşvik

Erciyes Üniversitesi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

YayınTeşvik

Erciyes Üniversitesi

Haziran 2013

Haziran 2013

Yayın Teşvik

TÜBİTAK-ULAKBİM

Mayıs 2013

Mayıs 2013

SÜLFONAMİT VE İMİN GRUBU İÇEREN YENİ LİGANTLARIN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İN SİTU KATALİTİK UYGULAMALARI

XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi

Ekim 2012

Ekim 2012

TİM- KİMYA Boyalar ve yapıştırıcılar dalında 3. lük ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi’Nin (Tim) Koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İkmib) Ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (Akib) Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri Sektöründe 2. Ar-Ge Proje Pazarı

Eylül 2012

Eylül 2012

YENİ FORMÜLASYONLU, ESNEK, DAYANIKLI VE FARKLI KULLANIM ALANLARI İÇEREN ÇİFT KOMPONENTLİ SOLVENT BAZLI YAPIŞTIRICI ÜRETİMİ

2.Uluslar Arasi Katilimli ARGE Proje Pazari

Ocak 2012

Ocak 2012

Yayın Teşvik

TÜBİTAK-ULAKBİM

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Yayın Teşvik

TÜBİTAK-ULAKBİMDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

3rd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy

Çalışma Grubu

Kayseri-Türkiye

2019

2019

XXVII. Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting (BCLF 2019) 2019 / XXX. National Congress of Turkish Biochemical Society

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2019

2019

7. International Participated Inorganic Chemistry Congress

Çalışma Grubu

Çorum-Türkiye

2019

2019

7. International Drug Chemistry Congress

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2018

2018

12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12)

Çalışma Grubu

Brasov-Romanya

2017

2017

7. Kimya ARGE Proje Pazarı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

4th Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry

Çalışma Grubu

Chisinau-Moldova

2017

2017

6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi

Çalışma Grubu

Burdur-Türkiye

2016

2016

NanoNG 16

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

OEMT-2016

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2015

2015

5. KİMYA ARGE PROJE PAZARI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Nano NG 15

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

2015

2015

5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2014

2014

3. TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

12th SESAME JORDAN/AMMAN

Katılımcı

AMMAN-Ürdün

2014

2014

4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Nano NG 14

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

2014

2014

Projepark14 ARGE PRoje PAZARI

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2014

2014

Sanayi tezleri destek programı ve proje paylaşımı çalıştayı

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2013

2013

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. ARGE PROJE PAZARI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

1. ULUSAL KATALİZ YAZ OKULU-3. ANADOLU KATALİZ OKULU

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2013

2013

4. Anorganik Kimya Kongresi

Katılımcı

Tokat-Türkiye

2013

2013

XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi

Katılımcı

Burdur-Türkiye

2012

2012

National Catalysis Conference

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2011

2011

Üniversiteler arası Kimya Alanında Bilgi Alış Verişi ve Ortak Projeler Geliştirilmesi Çalıştayı

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2011

2011

25.Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2011

2011

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Çanakkale

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2010

2010

Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2010

2010

Bilimsel Proje Hazırlama Çalıştayı

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2009

2009

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

Burslar

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

TÜBİTAK

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursları

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 352

h-indeksi (WOS): 10