Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

20. Yüzyıl’da Mimarlık Bilgisi Ve Bağlamın Keşfi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.360-366, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapılı Çevre Üzerinden Mimarlık Bilgisinin Üretilmesi: Eleştirel Bir Değerlendirme

İTÜ Dergisi/a, cilt.6, ss.25-37, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mimarlığın “Doğa’l” Gerekçeleri

Archeo’11, Theory of Architecture Conference, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2011, ss.1-5

Memory and Image as Knowledge

The First International Architecture and Phenomenology Conference, Haifa, İsrail, 13 - 14 Mayıs 2007, ss.1-5

Kitap & Kitap Bölümleri

Scientific Meetings As A Medium for Understanding Eachother Through Dialogue

MIMED Forum IV: Flexibility in Architectural Education, Bolak Hisarligil B., Lokce S., Turan O., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.350-355, 2007