Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

20. Yüzyıl’da Mimarlık Bilgisi Ve Bağlamın Keşfi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.360-366, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapılı Çevre Üzerinden Mimarlık Bilgisinin Üretilmesi: Eleştirel Bir Değerlendirme

İTÜ Dergisi/a, cilt.6, ss.25-37, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Urban Space Through DesignIssues Lack of Space Conception in Early Twentieth Century Urban Plans

Center for Urban History Seminar Programme, Leicester, İngiltere, 18 Mart - 18 Mayıs 2016

Kentsel Mekan İlişkin Bilginin Üretiminde Aracı Ortam Olarak Yarışmalar

Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2016

Mimarlığın “Doğa’l” Gerekçeleri

Archeo’11, Theory of Architecture Conference, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2011, ss.1-5

Memory and Image as Knowledge

The First International Architecture and Phenomenology Conference, Haifa, İsrail, 13 - 14 Mayıs 2007, ss.1-5

Kitap & Kitap Bölümleri

Scientific Meetings As A Medium for Understanding Eachother Through Dialogue

MIMED Forum IV: Flexibility in Architectural Education, Bolak Hisarligil B., Lokce S., Turan O., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.350-355, 2007