Araştırma Alanları

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Bilimleri

 • Çevre Kimyası

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Atomik ve Moleküler Spektroskopi

 • Emisyon Spektroskopisi

 • Kemometri

 • Kromatografi

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Fizikokimya

 • Nanokompozitler

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji