Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gilles Deleuze’ün Henri Bergson Okuması Üzerine: Öz’den Oluş’a Bir Geçiş Girişimi

Pearson Journal Of Social Sciences- Humanities, cilt.5, sa.7, ss.133-143, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trajediler Çağında Ortak Yaşam Arayışı Olarak Aliya İzzetbegoviç’in Siyaset Felsefesi

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi , sa.12, ss.4-16, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam Bilim Tarihi Üzerine İdealist Bir Bilim İnsanı Fuat Sezgin ve Yaşamı Üzerine Bir Değerlendirme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.27-40, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu ve Batı Düalizminde İslam Medeniyet Tarihinin Oksidentalist Düşünürü Fuat Sezgin ve Bilim Tarihi Anlayışı

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, sa.10, ss.10-31, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gerçekliğin Duyumsal İnşası Sürecinde Metafiziksel Olabilirliğin Radikal Reddi Meselesi ve Ernst Mach

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, sa.9, ss.88-108, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Belirlenmiş Düşüncenin Tahakkümünden Özgün Düşüncenin Yaratıcılığına Alternatif Bir Söylem Olanağı, Felsefe ve Mizah

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), cilt.7, ss.119-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Eğitimde Dönüştürücü Bir Entelektüel Olarak Öğretmenler

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.263-274, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paul Karl Feyerabend’in Çoğulcu Eğitim Felsefesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.87-98, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paul Karl Feyerabend İn Bilim Anlayışı Çoğulcu Bilim Felsefesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.83-94, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkler ve Bilim

II. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ FELSEFÎ MİRASI SEMPOZYUMU, Kırşehir, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.381-395

Sembolik Bir Anlatı Alanı Olarak Mitolojik Düşünce: Hakikate Bir Giriş Denemesi

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 28 Mayıs - 30 Haziran 2019, ss.231-234

Sorgusu Sonraya Bırakılmamış Bir Yaşamda Felsefenin Değeri

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.226-230

Felsefe ve İnsan Dikotomisinde Varoluşsal Bir Anlam Aracı Olarak Felsefenin İmkânı Veya İmkânsızlığı Üzerine Bir Deneme

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.1018-1023

Felsefenin Yokluğu: Fikirsel Plüralizmden Fikirsel MonizmeDüşüncenin Çoraklığı

III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.638-643

Platon’un Mağarasından Çıkış: İnsanlık İçin Bir Dönüşüm Enstrümanı Olarak Felsefe

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.137-139

Prototipler ve Mükemmeller: İdeal Öznenin İnşasında Felsefe Üzerine Eleştirel Bir Sorgulama

Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

Aliya İzzetbegoviç’in Düş’ün Dünyasında Kültür ve Uygarlık Düalizmi Üzerine Bir Soruşturma

Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

Türkler ve Felsefe

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK- 2018), Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.24

Türk Eğitim Sisteminde Gelenek ve Modernizm Arasında Özgün Bir Eğitim Modeli Olarak İmam-Hatip Okulları ve Felsefesi

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları, Malatya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.67-79

Değerler Dünyasından Fenomenler Dünyasına Hakikatin Düal Paradoksu, Bilim Ve Anlamlar Antinomisi

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR/BANDIRMA, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.416

Bir Vatan Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy’un Eğitim Felsefesi

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR/BANDIRMA, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.726

Post Olgusal Bir Söylem Alanı Olarak Hakikatin Erişilemeyen Öteki Yüzü: Metafizik

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.439

Ötekileştirilen Yaşamlar Bağlamında Var Olan Bir İnsanlık Trajedisi Yoksulluk ve Dışlanma

“IV. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet”, Bursa, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.452-456

Bilim ve Değerler Dikotomisi Bağlamında Bilim İnsan Ve Değerler İlişkisinin Felsefi Eleştirisi Üzerine

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.562-568

İnsan Kültür ve Çevre İlişkisi Üzerine Felsefi Bir İnceleme

Çevre ve Kültür (VIII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Analitik Felsefe ve Eğitim

Eğitim Felsefesi, Mustafa Cihan,Zafer Yılmaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.75-85, 2020

Ziya Gökalp’in Eğitim Anlayışı

Eğitim Felsefesi, Mustafa Cihan,Zafer Yılmaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.261-267, 2020

Paul Karl Feyerabend’in Bilim Felsefesi

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2019