Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gilles Deleuze’ün Henri Bergson Okuması Üzerine: Öz’den Oluş’a Bir Geçiş Girişimi

Pearson Journal Of Social Sciences- Humanities, vol.5, no.7, pp.133-143, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Trajediler Çağında Ortak Yaşam Arayışı Olarak Aliya İzzetbegoviç’in Siyaset Felsefesi

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi , no.12, pp.4-16, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Bilim Tarihi Üzerine İdealist Bir Bilim İnsanı Fuat Sezgin ve Yaşamı Üzerine Bir Değerlendirme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, pp.27-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Doğu ve Batı Düalizminde İslam Medeniyet Tarihinin Oksidentalist Düşünürü Fuat Sezgin ve Bilim Tarihi Anlayışı

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.10, pp.10-31, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Gerçekliğin Duyumsal İnşası Sürecinde Metafiziksel Olabilirliğin Radikal Reddi Meselesi ve Ernst Mach

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.9, pp.88-108, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Belirlenmiş Düşüncenin Tahakkümünden Özgün Düşüncenin Yaratıcılığına Alternatif Bir Söylem Olanağı, Felsefe ve Mizah

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.7, pp.119-132, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Eğitimde Dönüştürücü Bir Entelektüel Olarak Öğretmenler

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.263-274, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Paul Karl Feyerabend’in Çoğulcu Eğitim Felsefesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, pp.87-98, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Paul Karl Feyerabend İn Bilim Anlayışı Çoğulcu Bilim Felsefesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.2, pp.83-94, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Felsefi Açıdan Sanatı Tanımlamak Mümkün Mü?

Taras Shevchenko 7th International Conference on Social Science, Ankara, Turkey, 24 November 2021

Felsefe Bizi Daha İyi Bir İnsan Yapar Mı?

Atlas 8th International Social Sciences Congress, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2021, pp.282-283

Umut ve Korku İkileminde Bilimin Geleceği Üzerine Düşünceler: Bilime Felsefi Bir Bakış

Taras Shevchenko 6th International Conference On Social Science, Kyyiv, Ukraine, 4 - 05 April 2021, vol.3, pp.893-898

Türkler ve Bilim

II. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ FELSEFÎ MİRASI SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.381-395

Sembolik Bir Anlatı Alanı Olarak Mitolojik Düşünce: Hakikate Bir Giriş Denemesi

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 28 May - 30 June 2019, pp.231-234

Sorgusu Sonraya Bırakılmamış Bir Yaşamda Felsefenin Değeri

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.226-230

Felsefe ve İnsan Dikotomisinde Varoluşsal Bir Anlam Aracı Olarak Felsefenin İmkânı Veya İmkânsızlığı Üzerine Bir Deneme

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.1018-1023

Platon’un Mağarasından Çıkış: İnsanlık İçin Bir Dönüşüm Enstrümanı Olarak Felsefe

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.137-139

Felsefenin Yokluğu: Fikirsel Plüralizmden Fikirsel MonizmeDüşüncenin Çoraklığı

III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.638-643

Aliya İzzetbegoviç’in Düş’ün Dünyasında Kültür ve Uygarlık Düalizmi Üzerine Bir Soruşturma

Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018

Prototipler ve Mükemmeller: İdeal Öznenin İnşasında Felsefe Üzerine Eleştirel Bir Sorgulama

Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018

Türkler ve Felsefe

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK- 2018), Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.24

Bir Vatan Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy’un Eğitim Felsefesi

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR/BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.726

Değerler Dünyasından Fenomenler Dünyasına Hakikatin Düal Paradoksu, Bilim ve Anlamlar Antinomisi

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.416

Post Olgusal Bir Söylem Alanı Olarak Hakikatin Erişilemeyen Öteki Yüzü: Metafizik

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.439

Ötekileştirilen Yaşamlar Bağlamında Var Olan Bir İnsanlık Trajedisi Yoksulluk ve Dışlanma

“IV. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet”, Bursa, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.452-456 Sustainable Development

Bilim ve Değerler Dikotomisi Bağlamında Bilim İnsan Ve Değerler İlişkisinin Felsefi Eleştirisi Üzerine

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.562-568

İnsan Kültür ve Çevre İlişkisi Üzerine Felsefi Bir İnceleme

Çevre ve Kültür (VIII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2015

Books & Book Chapters

Bilim ve Anarşizm ikileminde Paul Feyerabend’in Epistemolojik Anarşizmi

in: Anarşizm: Doğu ve Batı Arasında Tarihsel Bir Bakış, Kemal Bakır, Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.320-336, 2021

Aliya İzzetbegoviç'in Fikir Dünyasında Hakikatin İki Farklı Formu: Bilim ve Sanat

in: Anmak Anlamak ve Aşmak Bağlamında Aliya İzzetbegoviç, Yalçın Çetin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.237-260, 2021

Analitik Felsefe ve Eğitim

in: Eğitim Felsefesi, Mustafa Cihan,Zafer Yılmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.75-85, 2020

Ziya Gökalp’in Eğitim Anlayışı

in: Eğitim Felsefesi, Mustafa Cihan,Zafer Yılmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.261-267, 2020

Paul Karl Feyerabend’in Bilim Felsefesi

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2019