Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Self-Supported Nano-WO 3 Foams formed by Self-Assembly of Non-Woven Mats

Journal of advances in Nanomaterials, cilt.1, ss.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hybrid PANI-WO3 and PANI/TiO2 Photocatalysts

IC4N 16 Meeting, Atina, Yunanistan, 1 - 02 Eylül 2016, ss.1

Fabrication and Characterization of Polyvinylpyrrolidone/Cu2+ Nanofibers

Electrospinnning Conference, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 02 Eylül 2014, ss.1

3D Self-Supported Electrospun Nanomats of Cerium Doped Titania Photocatalysts

Electrospinnning Conference, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 02 Eylül 2014, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Mühendislik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar

Zeolit ve TiO2/Zeolit Kompozit Katalizörlerin İncelenmesi, Prof. Dr.Tayyar Güngör, Doç. Dr. Gülden Başyiğit Kılıç,, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.297-324, 2018