Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Postoperative Nursing Care Process After Right Below Knee Amputation:Case Report

9. Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 December 2023, pp.732-740

Digital Transformation in Nursing Education: Shaping Future Health Professionals with Artificial Intelligence

9. Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 December 2023, pp.741-748

The Effect of The Use of Web 2.0 Tools On Self-Directed Learning and Lifelong Learning in Nursing Students

Uluslararası Multidisipliner Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2023, vol.0, no.0, pp.45-46

Sağlıkta Enerji Uygulaması; Duygusal Özgürleşme Tekniği

3. Uluslararası Katılımlı Enerji Tıbbı ve Frekans Terapiler E-Kongre, İzmir, Turkey, 27 - 28 June 2020, pp.1

Determination of Pain Level and Sleep Quality of Patients with Chest Tube

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1

Proton Pompa İnhibitörlerinin Kırık Oluşumuna Etkisi

INCARE 2019 Internatıonal Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.215-216

Cerrahi Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Bakım Odaklı Uygulamalarının Hemşire- Hasta Etkileşimine Etkisi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

DİYABETİK AMPUTASYON SONRASI YARA İYİLEŞMESİ

13. ULUSAL YARA KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI), Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.245 Sustainable Development

Books & Book Chapters

YANIK YARALANMASINA HEPATIK, ADRENAL VE SEMPATIK YANIT

in: Yanık: Medikal ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları ve Bakım Yönetimi, Mehmet Bozkurt, Semra Bülbüloğlu, Mehmet Fatih Akkoç, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, pp.263-279, 2022

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals