Education Information

Education Information

  • 2006 - 2011 Undergraduate

    Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey