Prof.Dr.

ŞAHİN GÜVEN


İlahiyat Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Tefsir

Biyografi

Prof. Dr. Şahin GÜVEN

1971 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Üniversite eğitimi için Kahire'ye gitti. 1989–93 yılları arasında Mısır el-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gördü ve bu fakültenin Tefsir bölümünden mezun oldu. 

1993 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında lisansüstü eğitimine başladı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. 1996 yılında Erciyes Üniversitesinde "Araştırma Görevlisi" olarak göreve başlayan Güven, 2004 yılına kadar burada çalışmalarını sürdürdü. 

2004 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığına geçiş yaptı. Bir süre Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde görev yaptıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezine “Eğitim Görevlisi” olarak atandı. 

2011 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalına "Öğretim Üyesi" olarak atandı ve 2013 yılında “Doçent”, 2018 yılında ise “Profesör” oldu. 2015 yılında Kayseri İl Müftüsü olarak atanan Güven, halen bu görevine devam etmekte olup, evli ve dört çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Çalışmalarından bazıları şunlardır:

1. Hak-Batıl Mücadelesi

2. Erdemli Toplumun İnşası

3. Kur’ân’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu

4. Konulu Tefsir Metodu

Eğitim Bilgileri

1996 - 2004

1996 - 2004

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir), Türkiye

1993 - 1996

1993 - 1996

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir), Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Kur'ân'ın Anlaşılmasında Çokanlamlılık Sorunu

Erciyes Üniversitesi, Temei İslam Bilimleri, Tefsir

1996

1996

Yüksek Lisans

Tefsir Çalışmalarında Konulu Tefsir Metodu

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

Eğitimcilerin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ARGESTAR Danışmanlık

2009

2009

Stratejik Yönetim Eğiticilerin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK-TÜSSİDE

2006

2006

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜSSİDE (MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü)

2005

2005

Etkili Sunum (Prezantasyon) Teknikleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ASEDAM

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Tefsir

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2013 - 2018

2013 - 2018

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2011 - 2013

2011 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2007 - 2011

2007 - 2011

Öğretim Görevlisi Dr.

--Seçiniz--, Dib. Haseki Eğitim Merkezi/İstanbul, Temel İslam Bilimleri

2004 - 2007

2004 - 2007

Öğretim Görevlisi Dr.

--Seçiniz--, Dib. Kayseri İhtisas Eğitim Merkezi, Temel İslam Bilimleri

1996 - 2004

1996 - 2004

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2014 - 2015

2014 - 2015

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanı

2012 - 2015

2012 - 2015

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Akademi Dışı Deneyim

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Diğer Kamu Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tefsir Tarihi ve Usûlü

Lisans

Lisans

Tefsir I

Lisans

Lisans

Tefsir III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kur'an Tercüme Teknikleri ve Mealler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Metotları

Lisans

Lisans

Tefsir İlminin Genel Problemleri

Doktora

Doktora

Türk Müfessirleri ve Kur'an Çalışmaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tefsir Literatürüne Giriş

Lisans

Lisans

Tefsir II

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Kur'ân'ın Nüzûlü Sırasında İbrâhimî Dinden Kalan Uygulamalar

Güven Ş. (Danışman)

M.ÇETİNKAYA(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Muhammed Gazali'nin Kur'ân'ı Yorumlama Metodu

Güven Ş. (Danışman)

S.ŞAHİN(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Kur'ân-ı Kerim'de Fıtrat Kavramı

Güven Ş. (Danışman)

H.ZEYTİN(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Mekki Sureler Arası Bağlam

Güven Ş. (Danışman)

Y.TUĞBERK(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Kur'an-ı Kerim'de yetimler

Güven Ş. (Danışman)

S.NAZIRI(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Semantik Açıdan Tefsirlerde İrade Kavramı

Güven Ş. (Danışman)

S.ÖĞRETİCİ(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Tefsir İlminin Bir Alt Disiplini Olarak “Makâsıdu’s-Süver

GÜVEN Ş.

BILIMNAME, sa.35, ss.97-126, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Erdemli Toplumun İnşası İçin Kardeşlik

GÜVEN Ş.

TDV İyilik Dergisi, sa.120, ss.50-51, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Kur’ân Dilinin Özellikleri

GÜVEN Ş.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.14, ss.7-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Muhammed Âbid el-Câbirî ve Fehmü’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu

GÜVEN Ş.

Bilimname, sa.10, ss.53-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Hasan el-Basrînin Kader Risalesinin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi

GÜVEN Ş.

Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.5-32, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Muhammed Âbid el-Câbirî ve Fehmü'l-Kurâni'l-Hakîm İsimli Tefsirindeki Metodu

GÜVEN Ş.

Bilimname Dergisi, ss.53-84, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Eğitim Merkezlerinde Okutulan Tefsir Alan Dersleri Üzerine

GÜVEN Ş.

Marife Dergisi, sa.3, ss.107-126, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Bağlam Teorisi, (Çeviri)

GÜVEN Ş.

Bilimname Dergisi, ss.197-208, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kurânı Kerime Göre Bedevilik

GÜVEN Ş.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.243-272, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Muhammed Ferid Vecdi ve el-Mushafu’l-Müfesser İsimli Tefsiri

GÜVEN Ş.

Bilimname Dergisi, ss.137-152, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Bir Telif Yöntemi Olarak İhtisar ve Muhtasar Rivâyet Tefsirleri

GÜVEN Ş.

Marife Dergisi, sa.2, ss.43-66, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Din Görevlilerinin Yeterlikleri

GÜVEN Ş.

İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.402-408, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Suudi Arabistan Üniversitelerinde Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine

GÜVEN Ş.

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.15, ss.207-223, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Kurâniyyûn Ekolü –Temsilcileri, Tefsirleri ve Tefsirdeki Yöntemi-

GÜVEN Ş.

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.11, ss.385-408, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Yaygın Bir Eğitim Kurumu Olarak Camiler ve Cami Derslerinin Önemi

GÜVEN Ş.

Uluslararası Cami Sempozyumu -Sosyo-Kültürel Açıdan-, Malatya, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018, cilt.1, ss.380-394

2014

2014

Hz. Peygamber’in Doğru Anlaşılmasının Önemi

GÜVEN Ş.

Hz. Peygamber’xxin Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı, Gaziantep, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2014, ss.269-271

2013

2013

Şark Medreseleri ve Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde Okutulan Tefsir Derslerinin Mukayesesi

GÜVEN Ş.

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.281-291

2010

2010

Günümüz Tefsir Çalışmalarında Yeni Bir Yöntem: Konulu Tefsir Metodu

GÜVEN Ş.

Kur'ân'a Yaklaşımlar Sempozyumu, Kur'ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.439-454

2008

2008

Hz. Peygamberi Sevmek

GÜVEN Ş.

Varlık Âlemine Gönderilen Model İnsan Hz. Muhammed Sempozyumu, Avustralya, 1 - 04 Kasım 2008, ss.25-32

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Konulu Tefsir Metodu

Güven Ş.

İFAV (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2019., İstanbul, 2019

2018

2018

Hak-Batıl Mücadelesi

GÜVEN Ş.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

2017

2017

Erdemli Toplumun İnşası -Hucurât Sûresi Tefsiri-

GÜVEN Ş.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Kuranın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu

GÜVEN Ş.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Kur ân ın Anlaşılmasında Çokanlamlılık Sorunu

GÜVEN Ş.

İFAV Yayınları, İstanbul, 2017

2007

2007

Hazreti Amine

GÜVEN Ş.

Erguvan Yayınları, İstanbul, 2007

2005

2005

Kurânı Kerimin Konulu Tefsiri

GÜVEN Ş.

(Şahin Güven-Ekrem Demir), Ağaç Yayınları (Birinci Baskı Şura Yayınları, 2000), İstanbul, 2005

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2012 - 2016

2012 - 2016

Bilimname Dergisi

Editör

2014 - 2015

2014 - 2015

ERÜİFD [Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]

Yardımcı Editör

2013 - 2014

2013 - 2014

ERÜİFD [Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2014

Kasım 2014

ERÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2013

Kasım 2013

Marife

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Bilimname Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Cami Sempozyumu

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Cami Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Malatya-Türkiye

2018

2018

Kayseri İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2018

2018

Kayseri İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2015

2015

Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Çalıştayı

Katılımcı

KAYSERİ-Türkiye

2015

2015

TDV. 3. Uluslararası Öğrenci Çalıştayı

Katılımcı

ANKARA-Türkiye

2014

2014

Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını)

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2014

2014

Hz. Muhammed'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2014

2014

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Çalıştayı

Katılımcı

NEVŞEHİR-Türkiye

2012

2012

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler

Katılımcı

MUŞ-Türkiye

2009

2009

Kur'ân'a Yaklaşımlar Sempozyumu, Kur'ân ve Tefsir Akademisi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Varlık Âlemine Gönderilen Model İnsan Hz. Muhammed Sempozyumu

Katılımcı

SİDNEY-Türkiye

2003

2003

İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu

Katılımcı

KAYSERİ-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Kasım-2015

Kasım 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Yayıncılık Etkinlikleri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

TV Programı

GÜVEN Ş.