Prof.

ŞAHİN GÜVEN


İlahiyat Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Tefsir

Biography

Prof. Dr. Şahin GÜVEN

1971 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Üniversite eğitimi için Kahire'ye gitti. 1989–93 yılları arasında Mısır el-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gördü ve bu fakültenin Tefsir bölümünden mezun oldu. 

1993 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında lisansüstü eğitimine başladı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. 1996 yılında Erciyes Üniversitesinde "Araştırma Görevlisi" olarak göreve başlayan Güven, 2004 yılına kadar burada çalışmalarını sürdürdü. 

2004 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığına geçiş yaptı. Bir süre Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde görev yaptıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezine “Eğitim Görevlisi” olarak atandı. 

2011 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalına "Öğretim Üyesi" olarak atandı ve 2013 yılında “Doçent”, 2018 yılında ise “Profesör” oldu. 2015 yılında Kayseri İl Müftüsü olarak atanan Güven, halen bu görevine devam etmekte olup, evli ve dört çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Çalışmalarından bazıları şunlardır:

1. Hak-Batıl Mücadelesi

2. Erdemli Toplumun İnşası

3. Kur’ân’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu

4. Konulu Tefsir Metodu

Education Information

1996 - 2004

1996 - 2004

Doctorate

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir), Turkey

1993 - 1996

1993 - 1996

Postgraduate

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir), Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Kur'ân'ın Anlaşılmasında Çokanlamlılık Sorunu

Erciyes Üniversitesi, Temei İslam Bilimleri, Tefsir

1996

1996

Postgraduate

Tefsir Çalışmalarında Konulu Tefsir Metodu

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2009

2009

Eğitimcilerin Eğitimi

Education Management and Planning

ARGESTAR Danışmanlık

2009

2009

Stratejik Yönetim Eğiticilerin Eğitimi

Education Management and Planning

TÜBİTAK-TÜSSİDE

2006

2006

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Education Management and Planning

TÜSSİDE (MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü)

2005

2005

Etkili Sunum (Prezantasyon) Teknikleri

Education Management and Planning

ASEDAM

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2013 - 2018

2013 - 2018

Associate Professor

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2011 - 2013

2011 - 2013

Assistant Professor

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2007 - 2011

2007 - 2011

Lecturer PhD

--Seçiniz--, Dib. Haseki Eğitim Merkezi/İstanbul, Temel İslam Bilimleri

2004 - 2007

2004 - 2007

Lecturer PhD

--Seçiniz--, Dib. Kayseri İhtisas Eğitim Merkezi, Temel İslam Bilimleri

1996 - 2004

1996 - 2004

Research Assistant

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2014 - 2015

2014 - 2015

Rectorate Commissioner

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanı

2012 - 2015

2012 - 2015

Vice Dean

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Non Academic Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Other Public Institution, Diyanet İşleri Başkanlığı

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Tefsir Tarihi ve Usûlü

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir I

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir III

Postgraduate

Postgraduate

Kur'an Tercüme Teknikleri ve Mealler

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Metotları

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir İlminin Genel Problemleri

Doctorate

Doctorate

Türk Müfessirleri ve Kur'an Çalışmaları

Postgraduate

Postgraduate

Tefsir Literatürüne Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir II

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

Muhammed Gazali'nin Kur'ân'ı Yorumlama Metodu

Güven Ş. (Consultant)

S.ŞAHİN(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Kur'ân-ı Kerim'de Fıtrat Kavramı

Güven Ş. (Consultant)

H.ZEYTİN(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Mekki Sureler Arası Bağlam

Güven Ş. (Consultant)

Y.TUĞBERK(Student)

2019

2019

Postgraduate

Kur'an-ı Kerim'de yetimler

Güven Ş. (Consultant)

S.NAZIRI(Student)

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Tefsir İlminin Bir Alt Disiplini Olarak “Makâsıdu’s-Süver

GÜVEN Ş.

BILIMNAME, no.35, pp.97-126, 2018 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Muhammed Gazali ve Et-Tefsîru'l-Mevzûî li Suveri'l-Kur'âni'l-Kerîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu

GÜVEN Ş.

BILIMNAME, no.34, pp.97-119, 2017 (International Refereed University Journal)

2016

2016

Erdemli Toplumun İnşası İçin Kardeşlik

GÜVEN Ş.

TDV İyilik Dergisi, no.120, pp.50-51, 2016 (National Non-Refereed Journal)

2014

2014

Kur’ân Dilinin Özellikleri

GÜVEN Ş.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.14, pp.7-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Muhammed Âbid el-Câbirî ve Fehmü’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu

GÜVEN Ş.

Bilimname, no.10, pp.53-84, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Eğitim Merkezlerinde Okutulan Tefsir Alan Dersleri Üzerine

GÜVEN Ş.

Marife Dergisi, no.3, pp.107-126, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Muhammed Âbid el-Câbirî ve Fehmü'l-Kurâni'l-Hakîm İsimli Tefsirindeki Metodu

GÜVEN Ş.

Bilimname Dergisi, pp.53-84, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Hasan el-Basrînin Kader Risalesinin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi

GÜVEN Ş.

Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.5-32, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Bağlam Teorisi, (Çeviri)

GÜVEN Ş.

Bilimname Dergisi, pp.197-208, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Kurânı Kerime Göre Bedevilik

GÜVEN Ş.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.243-272, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Muhammed Ferid Vecdi ve el-Mushafu’l-Müfesser İsimli Tefsiri

GÜVEN Ş.

Bilimname Dergisi, pp.137-152, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Bir Telif Yöntemi Olarak İhtisar ve Muhtasar Rivâyet Tefsirleri

GÜVEN Ş.

Marife Dergisi, no.2, pp.43-66, 2010 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Din Görevlilerinin Yeterlikleri

GÜVEN Ş.

İslâmî Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.2, pp.402-408, 2006 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Suudi Arabistan Üniversitelerinde Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine

GÜVEN Ş.

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.15, pp.207-223, 2003 (National Refreed University Journal)

2001

2001

Kurâniyyûn Ekolü –Temsilcileri, Tefsirleri ve Tefsirdeki Yöntemi-

GÜVEN Ş.

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.385-408, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Yaygın Bir Eğitim Kurumu Olarak Camiler ve Cami Derslerinin Önemi

GÜVEN Ş.

Uluslararası Cami Sempozyumu -Sosyo-Kültürel Açıdan-, Malatya, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, pp.380-394

2014

2014

Hz. Peygamber’in Doğru Anlaşılmasının Önemi

GÜVEN Ş.

Hz. Peygamber’xxin Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı, Gaziantep, Turkey, 17 - 19 October 2014, pp.269-271

2013

2013

Şark Medreseleri ve Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde Okutulan Tefsir Derslerinin Mukayesesi

GÜVEN Ş.

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.281-291

2010

2010

Günümüz Tefsir Çalışmalarında Yeni Bir Yöntem: Konulu Tefsir Metodu

GÜVEN Ş.

Kur'ân'a Yaklaşımlar Sempozyumu, Kur'ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.439-454

2008

2008

Hz. Peygamberi Sevmek

GÜVEN Ş.

Varlık Âlemine Gönderilen Model İnsan Hz. Muhammed Sempozyumu, Australia, 1 - 04 November 2008, pp.25-32

Books & Book Chapters

2019

2019

Konulu Tefsir Metodu

Güven Ş.

İFAV (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2019., İstanbul, 2019

2018

2018

Hak-Batıl Mücadelesi

GÜVEN Ş.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

2017

2017

Erdemli Toplumun İnşası -Hucurât Sûresi Tefsiri-

GÜVEN Ş.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Kuranın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu

GÜVEN Ş.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Kur ân ın Anlaşılmasında Çokanlamlılık Sorunu

GÜVEN Ş.

İFAV Yayınları, İstanbul, 2017

2007

2007

Hazreti Amine

GÜVEN Ş.

Erguvan Yayınları, İstanbul, 2007

2005

2005

Kurânı Kerimin Konulu Tefsiri

GÜVEN Ş.

(Şahin Güven-Ekrem Demir), Ağaç Yayınları (Birinci Baskı Şura Yayınları, 2000), İstanbul, 2005

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2012 - 2016

2012 - 2016

Bilimname Dergisi

Editor

2014 - 2015

2014 - 2015

ERÜİFD [Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]

Assistant Editor

2013 - 2014

2013 - 2014

ERÜİFD [Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

November 2014

November 2014

ERÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2014

October 2014

KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2013

November 2013

Marife

National Scientific Refreed Journal

July 2012

July 2012

Bilimname Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2011

December 2011

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2018

2018

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2018

2018

Uluslararası Cami Sempozyumu

Invited Speaker

Malatya-Turkey

2018

2018

Uluslararası Cami Sempozyumu

Attendee

Malatya-Turkey

2018

2018

Kayseri İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu

Attendee

Kayseri-Turkey

2018

2018

Kayseri İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu

Invited Speaker

Kayseri-Turkey

2015

2015

Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Çalıştayı

Attendee

KAYSERİ-Turkey

2015

2015

TDV. 3. Uluslararası Öğrenci Çalıştayı

Attendee

ANKARA-Turkey

2014

2014

Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını)

Invited Speaker

Kayseri-Turkey

2014

2014

Hz. Muhammed'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı

Attendee

Gaziantep-Turkey

2014

2014

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Çalıştayı

Attendee

NEVŞEHİR-Turkey

2012

2012

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler

Attendee

MUŞ-Turkey

2009

2009

Kur'ân'a Yaklaşımlar Sempozyumu, Kur'ân ve Tefsir Akademisi

Attendee

İstanbul-Turkey

2008

2008

Varlık Âlemine Gönderilen Model İnsan Hz. Muhammed Sempozyumu

Attendee

SİDNEY-Turkey

2003

2003

İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu

Attendee

KAYSERİ-Turkey

Jury Memberships

June-2018

June 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

July-2017

July 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

November-2015

November 2015

Post Graduate

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

July-2014

July 2014

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

June-2014

June 2014

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

May-2014

May 2014

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Visual Activities

2015 - Continues

2015 - Continues

TV Show

GÜVEN Ş.