Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Erciyes University, Klinik Öncesi Bilimler, Mikrobiyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Listeria Türlerinin Moleküler Epidemiyolojisi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  Sağlıklı Sığırların Dışkılarından Listeria spp. İzolasyon ve İdentifikasyonu

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English