Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

STAFNE BONE CAVITY: A CASE REPORT

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2018

KAYSERİ İLİ POPÜLASYONUNDAKİ MANDİBULAR PREMOLAR DİŞLERİN KÖK VE KANAL MORFOLOJİLERİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.346-350

KAYSERİ İLİ PEDİATRİK HASTA POPÜLASYONUNDA ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ EKSİKLİĞİNİN PREVELANSININ İNCELENMESİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.323-327

SUBMANDIBULAR SIALOLITH: A CASE REPORT

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2018

KAYSERİ İLİ POPÜLASYONUNDA DİŞ ANOMALİLERİ VE KONJENİTAL DİŞ EKSİKLİKLERİ PREVALANSI

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.50-54

ECTODERMAL DYSPLASIA SYNDROME WITH ANODONTIA: A CASE REPORT

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental 2018, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

Çenelerin Santral Dev Hücreli Granüloması: 13 Hastanın Retrospektif Radyografik Analizi.

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018 / Ankara, 27 - 30 Eylül 2018