Yıldız Kümeleri Araştırma Grubu

Yıldız kümeleri; sınırlı bir alanda, ortak  kütle çekim merkezi etrafında hareket eden, aynı yaş ve başlangıç kimyasal kompozisyonuna sahip yıldız guruplarıdır.  Yıldız kümeleri evrimsel durumuna bağlı olarak farklı kütlelerde yıldızları barındırması bakımından yıldız evrim modellerine büyük katkılar sağlamaktadır. Alandaki tek bir yıldızın incelenmesi, o yıldıza ait bazı parametrelerin belirlenmesinde belirsizliklere neden olsa da bir yıldız kümesi içerisindeki üye bir yıldız söz konusu olduğunda bu belirsizlikler büyük ölçüde ortadan kalmaktadır. Örneğin  herhangi bir yıldızın Güneş’e olan uzaklığının yada yıldız ışığı bize ulaşana kadar yıldızlararası ortamın yıldız ışığı üzerindeki etkilerini belirlemek, o yıldızın bir yıldız kümesi içerisinde olması durumunda daha büyük hassasiyetle tahmin edilebilmekte ve belirsizlikler ortadan kalkmaktadır