About

Araştırma Alanları

Atomik Spektroskopi,

Ayırma-Zenginleştirme Teknikleri,

Çevre ve Çevre Kirliliği,

Çözünürleştirme Teknikleri,

Türleme,

Katı Hal Reaksiyonları,

Nanoteknoloji,

Nanomateryaller,

Yeni Nesil Çözücüler.