Araştırma Alanları

SPEKTROSKOPİ

Spektroskopi, elektromanyetik spektrumların, çeşitli kaynaklardan yayılan ya da radyasyon enerjisinin emiliminden kaynaklanan üretim, ölçüm ve yorumlama ile ilgili kaynakları kapsar. Bu kategori, parçacıkların ışınlarının spektrumlarını analiz etmek veya kütle spektrumlarını belirlemek için çeşitli tekniklerden herhangi birini rapor eden kaynakları içerir.

KİMYA, ANALİTİK

Kimya, Analitik, kimyasal sistemler hakkında her türlü bilgiyi veren tekniklere kaynak sağlar. Konular kromatografi, termal analiz, kemometri, ayırma teknikleri, piroliz ve elektroanalitik ve radyoanalitik kimya içerir. Kimyada analitik tekniklere ve uygulamalara odaklanırken, bazı spektroskopi kaynakları bu kategoriye dahil edilebilir.

MALZEME BİLİMİ, KOMPOZİTLER

Malzeme Bilimi, Kompozitler, bitmiş halde katı, çözünmez olan ve kimyasal nitelikte olan iki veya daha fazla malzemenin karışımlarına veya mekanik kombinasyonlarına odaklanan kaynakları kapsar. Önemli kompozit türleri şunlardır: 1) kağıt, kumaş veya ahşap laminatları ve bir ısıyla sertleşen malzeme; 2) güçlendirilmiş plastikler; 3) sermetler (seramik ve metal tozları); 4) doğal ve sentetik liflerin kumaşları; ve 5) bir dolgu malzemesinin dolgu maddesi ile doldurulduğu dolgu macunları veya küçük parçacıklar halinde doldurulmuş kompozitler.

Kimya