Soylak Research Grubu

Prof. Dr. Mustafa SOYLAK

TÜBA Asli Üyesi

2020 TÜBİTAK Bilim Ödülü

2021 İlim Yayma Ödülü