Projects

Investigation of the Effects of Various Nanoparticles on Freezability of Angora Goat Buck Sperm

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024 Sustainable Development

Farklı Boyutlarda Biyouyumlu Demir Oksit Nanoparçacıkların Sentezlenmesi Ve Boğa Spermasının Dondurulmasında Antifreeze Protein Iii'Ün Taşınımında Vektör Olarak Kullanımının Araştırılması

TUBITAK Project, 2023 - 2024 Sustainable Development

Investigation of the Protective Effect of Resveratrol in the Cryopreservation of Cat Semen

TUBITAK Project, 2022 - 2023 Sustainable Development

Effect of Mesoporous Silica Nanoparticles on Freezability of Ram Sperm