About

Metrics

Project

4
UN Sustainable Development Goals

Araştırma grubumuz hayvanlarda üreme alanında çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Grubumuz; nanobiyoteknoloji, sperm ve oosit biyolojisi, androloji, suni tohumlama (AI), embriyo transferi (ET), in vitro fertilizasyon (IVF), çeşitli ajanların reprodüktif doku ve organlar üzerine etkileri, kriyobiyoloji, dişi üreme sistemi hastalıkları, meme tümörleri, mastitis vb. alt alanlarda uzman kişilerden oluşmaktadır. 

Ekibimiz; Sığır, koyun, keçi, at, laboratuvar hayvanları (fare, sıçan, tavşan, hamster vb.), köpek, kedi ve balık üreme sistemleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Başta Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden araştırmacılar ile kurulan araştırma grubumuz farklı fakülteler ve üniversiteler ile işbirliği halinde çalışmaktadır.