Oyun Teorileri ve Oyunlaştırma Çalışmaları

Araştırma grubumuzla ilgili bilgilerin paylaşıldığı bu gruba hoş geldiniz. Üniversitemizde bulunan ilişkili alan koordinatörleri ve akademisyenlerle işbirliğine girmek istiyoruz. Yakında görüşmek üzere...

Dr. Onur Toprak, Arş.Gör. Melikşah Koca, Arş.Gör. Sevde Güner, Arş. Gör. Meltem Ulu

onur@erciyes.edu.tr