Projects

Hedefli Fototermal ve Fotodinamik Terapi DNA Aptamer Fonksiyonlaşırılmış İndosiyanin Yeşili Katkılı Polidopaminin Sentezlenmesi ve Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureusun Yok Edilmesi İçin Kullanımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Nanoflower Sentezi ile Enzim Enkapsülasyonu ve Performansta Yüksek Bitki Ekstresi Katkılı Granüle Enzim Oluşturulması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Ürikaz Enziminde Organikİnorganik Hibrit Nano Yapıların Sentez Mekanizmasının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Oksidoredüktaz ve Hidrolaz Enzimlerinden Hibrit Nano Enzimlerin Sentezlenmesi ve Sentez Mekanizmasının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Lignin Peroksidaz ve Manganaz Peroksidaz Enzimlerinden EnzimMetal Hibrit Nano Yapıların Sentezlenmesi ve Sentez Mekanizmasının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Model Protein Enzim ve Bitki Ekstresi Bileşenlerinden Çiçek Benzeri Şekilli Hibrit Nano Yapıların Sentezlenmesi ve Organik ÇözücülereYüksek Sıcaklıklara Dayanıklılığının Araştırılması ve Antimikrobiyal Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

Metal-Metal Hibrit Nanopartiküllerinin Tilia Tomentosa Bitkisinin Ekstraktı Kullanılarak Yeşil Kimya Tekniği ile Sentezi Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Özelliğinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2019

DNA Aptamer Konjuge Manyetik Grafen Oksidin Sentezlenmesi ve Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureusun Öldürülmesi İçin Fototermal Ajan Olarak Kullanılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Lakkaz Enziminden Farklı Yüzey Yüklü Çiçek Şekilli Hibrit Nano Yapıların Sentezlenmesi Karakterizasyonu Anyonik ve Katyonik Azo Boyalarının Gideriminde Kullanılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

Glisin ve Alanin Gibi Amfiprotik Amino Asitlerden Organikinorganik Hibrit Nano Yapıların Sentez Mekanizmasının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Aptamer Fonksiyonlandırılmış Altın Nano Çubukların Üretilmesi Patojenik Bakteri Tayini ve Fototermal Olarak Yok Edilmesi İçin Kullanımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

DNA Aptamer Konjuge Manyetik Grafen Oksidin Sentezlenmesi ve Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus'un Öldürülmesi İçin Foto-Termal Ajan Olarak Kullanılması

TUBITAK Project, 2016 - 2017

Zengin Flavonoit Kaynaklı Pisolithus arhizus Mantar Ekstraktı Kullanarak TitanyumdioksitGümüş TiO2AgTitanyumdioksitÇinko TiO2Cu ve TitanyumdioksitBakır TiO2Zn Bimetalik Nanopartiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Boyut Kontrollü Ag Nanopartiküllerinin ve Ag@GO Nanokompozitin Bitki Ekstraktı Kullanılarak Biyojenik Sentezi ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Yüksek Katalitik Aktivite ve Kararlılığa Sahip Çiçek Şekilli Yeni Nesil Nanobiyokatalizörlerin Sentezlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015