About


Eski Uygurca Araştırma Grubu, Türkçenin en eski dönemlerinden biri olan Eski Uygurcanın araştırmasını, Türkçenin diğer diller ile olan etkileşimini, Eski Uygurca metinlerdeki konuları (astronomi; tıp; din/Budizm, Manihaizm, Hristiyanlık; hukuk) incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında Eski Uygurca ile diğer tarihi dönemlerin karşılaştırılması da söz konusudur. Böylece adı geçen grup, dilbilimsel araştırmalara özellikle de Türkçenin tarihi gelişimine önemli katkılar sunar.