Erciyes Üniversitesi Hayvan Genetik Kaynakları Araştırma Grubu

Erciyes Üniversitesi Hayvan Genetik Kaynakları  Araştırma Grubu, Başta ülkemiz olmak üzere biyoçeşitlilik ve hayvan genetik kaynaklarının taranması, tespiti, korunması, Ulusal biyolojik veri tabanının oluşturulması, projelerin geliştirilmesi ve yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmasını amaçlamaktadır.